Archiwum

Archiwum wystaw, wydarzeń, koncertów...

DYPLOMY 2019

facebook ad wydarzenie

Za nami kolejna edycja DYPLOMÓW. 19 lipca odbył się wernisaż wystawy prac dyplomantów kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM Poznań. Przedstawione zostały prace z pracowni malarstwa, multimediów, fotografii i projektowania graficznego. Przedstawiamy zdjęcia z imprezy i opis wystawy. Ekspozycję można zobaczyć do 01.08. Zapraszamy!

Studia na kierunkach artystycznych mają niezwykle wyjątkowy charakter - uczą warsztatu, ale też kształtują twórcę. Kształcenie w zakresie sztuk plastycznych w dużej mierze oparte jest na indywidualizmie procesu twórczego. Wykorzystując tradycyjne techniki, eksperymenty, jak i nowe media studenci poszukują własnego języka wypowiedzi artystycznej w wybranym przez siebie medium. Tworząc kolekcję dyplomową zmagają się z interpretacją wybranego tematu,
podejmują pewne ryzyko, ale biorą też odpowiedzialność za podejmowane działania. Wystawa dyplomów to ostatni etap w procesie edukacji młodych artystów, którzy prezentują swoje
dzieło szerszej publiczności. Stąd też powinna to być realizacja niezwykle dojrzała i świadoma, ukazująca umiejętności warsztatowe autora, a także gotowość wejścia w zupełnie nową sytuację. Takie wydarzenie jest doskonałą okazją do ukazania różnych postaw i poszukiwań artystycznych twórców, którzy poprzez sztukę interpretują i wartościują zjawiska zachodzące we współczesnym świecie.
 
DYPLOMY 2019 to coroczna wystawa prac absolwentów studiów licencjackich i magisterskich UAM Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, która tworzy swoistą mapę zainteresowań młodych artystów. Skierowana do szerokiej publiczności stanowi przekrojową prezentację zmagań twórczych dyplomantów i w murach Wieży Ciśnień gości już po raz drugi. Możliwość pokazania dyplomów poza murami Wydziału jest istotnym elementem upowszechniania i podsumowania efektów kształcenia. Dyplomanci kierunku
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w swoich kolekcjach dyplomowych, z pełną świadomością twórczą i zaangażowaniem, dokonują syntezy, analizy i interpretacji zastanej rzeczywistości. Z właściwą sobie wrażliwością i konsekwencją w kreacji ukazują indywidualną drogę oraz możliwości twórcze w wybranej przez siebie dziedzinie sztuk plastycznych. Na wystawie prezentowane są dyplomy ujmujące swoją prostotą, a także takie, które konstruują złożone znaczenia. Takie, które są wynikiem kreacji artystycznej oraz takie, które realizują zadania projektowe. Takie, które powstały przy wykorzystaniu tradycyjnych technik oraz takie, które wykorzystują nowe media. Wyeksponowane prace można używać, oglądać, analizować bądź po prostu przeżywać.
 
dr Agnieszka Godszling