Archiwum

Archiwum wystaw, wydarzeń, koncertów...

Dyplomy 2016

 

 

Prof. UAM dr hab. Maciej Guźniczak, kierownik Pracowni Grafiki:
?W procesie artystyczno-dydaktycznym, którego konsekwencją jest podejmowanie twórczych wyzwań przez adeptów sztuk plastycznych, potrzeba zindywidualizowania własnej wypowiedzi sprawia, że powstałe koncepcje dostarczają osobliwych wrażeń, stając się źródłem wspólnych przeżyć w akcie nieskrępowanej kreacji. Uczestniczenie w kształtowaniu się wizji, koncepcji plastycznych oraz możliwość obserwacji urzeczywistnienia warsztatowego idei twórczej dostarcza nauczycielowi akademickiemu wiele satysfakcji. Na proces ten składa się również świadomość zaproponowania cząstki siebie w dziele, którego powstanie jednoczy myśli, ożywia relacje międzyludzkie, a w szczególnych przypadkach pozwala na dokonanie choćby częściowych zmian w dotychczasowym pojmowaniu zjawisk plastycznych. Emocjonalne powielanie doświadczeń i przeżyć dydaktycznych, podobnie jak w przypadku Grafiki, jako dyscypliny sztuki, jest za każdym razem oryginalne, odmienne i niepowtarzalne w swojej postaci. Graficzna matryca wyobraźni przenosi obrazy wespół z uczuciami, dając możliwość istnienia w wielu równoległych przestrzeniach. Jedną z nich i pierwotną w dyplomowej odsłonie jest przestrzeń kaliskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, w którym znajduje się Pracownia Grafiki Warsztatowej. Powstałe w niej prace studentów, wypowiadających się językiem warsztatu sztuki czarnej, zaznaczają twórczą indywidualność autorów. Osobliwym pojmowaniem rzeczywistości i wrażliwym definiowaniem własnych ideologicznych prawd oraz artystycznych wizji mogą poszczycić się tegoroczni Dyplomanci rocznika 2016.?

Autorzy prac prezentowanych na wytrawie:
Mateusz Gabryś, Agnieszka Jankowska, Michał Majchrzak, Lucyna Stasik, Michał Bugzel, Artur Pruchnik, Damian Kwiatkowski, Kamil Kmiecik, Katarzyna Fryś, Marta Marszałł.

 

Wernisaż wystawy: 22 lipca 2016 r., godz. 18 00

 

..............................