Archiwum

Archiwum wystaw, wydarzeń, koncertów...

"Artyści w świecie geometri" - Dariusz Chojnacki, Tadeusz Gaworzewski, Andrzej Gieraga, Ryszard Gieryszewski, Sławomir Grabowy, Michał Misiak, Andrzej Nawrot, Zdzisław Olejniczak, Ryszard, Otręba, Danuta Wieczorek

 

geometrysci

 

Od lewej:

Danuta Wieczorek, ?Kwadratura koła?, linoryt

Andrzej Gieraga, ?Progresywny III?, akryl, płyta

Ryszard Otręba, ?Wyodrębnienie sygnału?, druk cyfrowy

Sławomir Grabowy, ?Autoportret 2?, linoryt

Andrzej Nawrot, ?Duch geometrii, akryl?, płótno

Tadeusz Gowarzewski, ?Pryzma?, ołówek papier

Ryszard Gieryszewski, linoryt

Michał Misiak, ?S- 50, olej?, płótno

Zdzisław Olejnik, ?Zagęszczacz Deszczu?, linoryt

Dariusz Chojnacki, ?Figuracje??, linoryt

 

?Artyści w świecie geometrii?- to wystawa szczególna. Obejmuje prace dziesięciu twórców, których łączy posługiwanie się w sztuce formami geometrycznymi. Różnie pojęte są te formy i różnym służą celom. Różnymi też środkami technicznymi są osiągane. Większość, sześciu artystów, reprezentuje dyscyplinę grafiki, jeden wystąpił z rysunkami, trzech przedstawiło prace malarskie. Wszędzie, niezależnie od wybranej przez twórcę dyscypliny artystycznej, geometria jest czynnikiem porządkującym kompozycję. Wszędzie też stanowi element dominujący; tam nawet, gdzie kolor odgrywa rolę nośnika emocji i decyduje o sensie układu.

Pokaźną, graficzną część wystawy łączy poza stosowaniem geometrii jako budulca kompozycji i wspólnotą dyscypliny plastycznej dodatkowo zawężenie jej do jednego rodzaju techniki: wypukłodruku. U pięciu artystów jest to linoryt.

To ujednolicenie w zakresie techniki ułatwia analizy porównawcze zgromadzonych na wystawie prac graficznych. Jednocześnie zaś, w dobie powszechnej popularności mediów cyfrowych taki wybór warsztatu twórczego może dziwić, zwłaszcza u artystów młodszego pokolenia. Ale też budzi uznanie i szacunek. Oprócz koncepcji bowiem wymaga znacznie większego, bo tradycyjnie rzemieślniczego nakładu pracy. W tej sytuacji budzi podziw, że druk cyfrowy dla swych prac wybrał Ryszard Otręba, artysta starszej generacji, profesor i wychowawca kilku pokoleń grafików, który przez większość swego życia uprawiał gipsoryt.(...)

Mimo łączącego tych dziesięć indywidualności artystycznych wspólnego mianownika geometrii-dzielą ich różne wobec niej postawy. Dla jednych jest ona językiem ważnych przekazów refleksji i emocji, dla innych-sposobem budowy kompozycji, przedmiotem eksperymentów i analiz. Koncepcja spotkania i prezentacji tych postaw jest celna i korzystna zarówno dla artystów - uczestników wystawy jako okazja i możliwość dokonywania porównań i wzajemnej wymiany doświadczeń, jak dla widzów, którzy mogą się przekonać jak wielka jest różnorodność wypowiedzi twórczych przy użyciu tego samego alfabetu form, i to pod każdym względem. Tym większego uznania godna jest koncepcja tej wystawy, jeśli-jak to planują organizatorzy-stanie się ona, przy zmiennym każdorazowo składzie uczestników, wydarzeniem periodycznym.

Feagment tekstu, z towarzyszącego wystawie wydawnictwa, autorstwa dr Bożeny Kowalskiej.

Zobacz też:

http://www.rc.fm/kulturalne/geometryczny-lad-w-wiezy.html

http://www.rc.fm/kulturalne/w-swiecie-geometrii.html

 

..............................