Archiwum

Archiwum wystaw, wydarzeń, koncertów...

XVI Edycja Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży

 

przeglad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ

XVI edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży

z dn. 16 września 2010 roku

Na konkurs nadesłano 242 prac, ,do wystawy zakwalifikowano 101 prac.

Jury w składzie:

Andrzej Nawrot ? Przewodniczący

Elżbieta Szwarc-Jarosik

Przemysław Dunaj

Jury oceniało prace  w 3-ch kategoriach wiekowych i przyznało:

 

Szkoły Podstawowe:

Wyróżnienia

Martyna Krzątała ? Szkoła Podstawowa nr 10

Wiktoria Różańska ? Szkoła Podstawowa nr 2

Jakub Pasternak - Szkoła Podstawowa nr 2

Patrycja Wróbel ? Ośrodek Kultury Plastycznej ?Wieża Ciśnień?

Wiktor Kania - Szkoła Podstawowa nr 2

Wiktoria Arsenovych - Szkoła Podstawowa nr 2

III nagroda

Klaudiusz Zawadzki ? Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Nina Symanowicz - Szkoła Podstawowa nr 13

II nagroda

Sebastian Chudaś, Marcin Wejchert ? Zespół Szkół w Dębem

(praca zbiorowa)

I nagroda

Dominika Gwiazdowska, Julia Majerowicz, Karolina Molka, Weronika Sołtysiak ? Szkoła Podstawowa nr 2 (praca zbiorowa)

 

Gimnazja

Wyróżnienia:

Justyna Jagielska ? Gimnazjum w Opatówku

III nagroda

Margerita Grzelaczyk - Gimnazjum w Opatówku

II nagroda

Bartek Skonieczny - Gimnazjum w Opatówku

I nagroda

Aleksandra Kuś - Gimnazjum w Opatówku

W kategorii dodatkowej, szkół  ponadgimnazjalnych zawodowych, jury przyznało wyróżnienia dla:

Krzysztofa Bartczaka  i Jana Wachowskiego ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kaliszu

 

Licea

Wyróżnienia

Natalia Grabowska ? Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Ponadgim. nr 2

Damian Kwiatkowski - Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Ponadgim. nr 2

Kamil Kmiecik - Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Ponadgim. nr 2

III nagroda

Damian Kwiatkowski - Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Ponadgim. nr 2

Kinga Szaciłło - Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Ponadgim. nr 2

II nagroda

Magdalena Balcerzak ? Pracownia Plastyczna przy Młodzieżowym Domu

Kultury w Kaliszu

Kinga Janiak - Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Ponadgim. nr 2

Kinga Janiak - Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Ponadgim. nr 2

I nagroda

Kinga Janiak - Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Ponadgim. nr 2

Nagrodę ufundowaną przez Prezydenta Miasta Kalisza, jaką jest sztaluga otrzymuje  Liceum Plastyczne w Kaliszu

 

..............................