Rzeka... Jarosław Romaniuk

web banner

7 grudnia miał miejsce wersnisaż wystawy Jaraosława Romaniuka pt. "Rzeka...". Wyjątkowe malarstwo z cyklu "Rzeka Bug" można obejrzeć na pierwszym poziomie galerii. Wyżej znajdują sie prace najnowsze, przygotowane specialnie na tą wystawę. 

Jest wielce prawdopodobne, że kiedy nakierujemy wzrok na barwne kompozycje z najnowszej kolekcji prac malarskich Jarosława Romaniuka zatytułowanej Rzeka, dostrzeżemy płynące z ich formy oraz kolorytu upodobanie do świata natury. Autor wyraził istotę nadrzecznego pejzażu, łącząc w sposób jedynie domyślny wizerunek wody i roślinności. Uczynił to przy użyciu wielobarwnego spektrum, utrzymując większość kompozycji w zimnej gamie. Być może zjawiskowe zamglenie oraz fascynujący błękit nieba skłoniły autora do takiego obrazowania nieokiełznanego żywiołu? Wyczuwalny w jego twórczości instynkt ekspresjonisty, został wyrażony w śmiało komponowanych, prowadzonych zamaszystą ręką plamach. Łącząc barwy chromatyczne z achromatycznymi uzyskał kontrast, poprzez który spotęgował wrażenie surowości materii. Stosowaną syntezą formy Jarosław Romaniuk konsekwentnie kreował nową rzeczywistość, bliską swojej własnej wrażliwości, w której rzeka staje się jedynie pretekstem do rozważań na temat funkcji obrazu jako nośnika informacji. Komunikatu, poprzez który łączy się z drugim człowiekiem, proponując poznanie choćby częściowej prawdy o atmosferze miejsc bliskich jego emocjom. Surowych, dzikich zakątków, pełnych nieodgadnionego, hipnotycznego uroku, które prowokowały i skłoniły twórcę do artystycznych wyznań. Wierzę, że potrzeba wartościowania, przeobrażania i utrwalenia obserwowanych w otaczającej rzeczywistości przestrzeni, była również dla niego jako absolwenta kierunku artystycznego na kaliskim Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym, drogą do twórczego uszlachetnienia.

Życzę, aby przeżywanie tych wysublimowanych aktów kreacji, stało się również Państwa udziałem.

Maciej Guźniczak