Finisaż wystawy 83/18

web finisaz 8318

28 września 2018 roku odbył się finisaż wystawy 83/18, podczas którego odsłonięto tablicę pamiątkową autorstwa Włodzimierza Ćwira. Wydarzenie to łączyło się bezpośrednio z uroczystością nadania imienia Bogdana Jareckiego Ośrodkowi Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu. 

Samego aktu odsłonięcia tablicy dokonali Jadwiga Jarecka, wdowa po naszym patronie oraz Grzegorz Sapiński, Prezydent Miasta Kalisza. Następnie niezwykle liczne grono przybyłych gości wysłuchało krótkiego programu artystycznego, złożonego z piosenek okresu Młodej Polski (fragmenty "Obrazków śpiewających" Leona Schillera) wykonanych przez studentów i absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu oraz dyrektora Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień.

Kolejnym punktem piątkowych uroczystości było przedstawienie nowego logo OKP Wieży Ciśnień, którego autorem i wykonawcą jest Tomasz Wolff.

Zwieńczeniem oficjalnych obchodów nadania OKP im. Bogdana Jareckiego był pokaz filmów Wojciecha Krenza, dokumentujących wydarzenia związane z działalnością artystyczną patrona.

Następnie rozpoczęła sie część nieoficjalna...

 

Fotografie wykonane przez Adriana Jarzębowskiego dzięki uprzejmości UAM.