Dariusz Chojnacki "Rytmy wyobraźni", grafika, rysunek, malarstwo

 

wieza_zap

 

Dariusz Chojnacki
Urodził się 21 stycznia 1967 roku w Zakopanem.
Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem w 1996 roku w Pracowni Malarstwa prof. Adama Styki, aneks z rysunku w Pracowni prof. Stanisława Góreckiego. W latach 1998-2000 był wykładowcą w Instytucie Pedagogiczno - Artystycznym kaliskiej filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 2001 - 2002 był wykładowcą Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty na Studiach Podyplomowych w Gnieźnie.
Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Grafiki.
Od 2005 roku jestem członkiem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Uprawia grafikę warsztatową, grafikę wydawniczą, malarstwo, rysunek i fotografię. Zajmuje się również projektowaniem graficznym i scenografią.

Wernisaż wystawy: 19.02.2010 r. godz. 18.00

Zobacz też:

http://www.calisia.pl/articles/6467-rytmy-wyobrazni-w-wiezy

http://www.rc.fm/kulturalne/rytmy-darka.html

 

..............................