Wieża Ciśnień

Galeria piętro

Stasys Eidrigevicius

Stasys Eidrigevicius "Życie jako teatr"

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie ze Stasysem Eidrigeviciusem i otwarcie wystawy plakatów teatralnych „Życie jako teatr”.

Wernisaż odbędzie się  17 września o godz. 18.30 w Galerii Wieża Ciśnień. A chwilę później, o godz. 19:15 będzie niepowtarzalna okazja, by spotykać się z niewątpliwie jednym z najlepszych plakacistów, jakim jest Stasys Eidrigevicius. Rozmowę z autorem poprowadzi znawca twórczości artysty – Zdzisław Schubert.

Na ekspozycję „Życie jako teatr” składa się 30 plakatów teatralnych Eidrigevičiusa przygotowanych dla teatrów polskich i zagranicznych. Będzie to kolejna wystawa przygotowana przez Wieżę Ciśnień, jako impreza towarzysząca Kaliskim Spotkaniom Teatralnym.

Kuratorami wystawy są Agata Szymańska – Rogozińska i Zdzisław Schubert.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: TVP Kultura, TVP3 Poznań i Radio Poznań

Wstęp wolny!

Dorobek Stasysa Eidrigevičiusa, litewsko-polskiego artysty związanego z naszym krajem od lat 70., jest   imponujący. Artysta działa na polu plakatu, ilustracji, rysunku, pasteli, malarstwa, tworzy maski i zajmuje się fotografią. W kręgu jego zainteresowań  znalazły się nie tylko sztuki wizualne, ale i teatr oraz i formy na pograniczu teatru i sztuk plastycznych jak happeningi.

Artysta wkroczył do polskiego plakatu w momencie, gdy ten szukał nowych inspiracji w sztuce warsztatowej, odnajdując je między innymi w malarstwie nowej figuracji. Wymieniane cechy tego kierunku, istotnego dla sztuki po połowie lat 60. to między innymi: symboliczność, ekspresyjność, subiektywizm, stosowanie aluzji, posługiwanie się deformacjami. Odnajdujemy je w plakatach młodej generacji twórców  właśnie wkraczających do polskiego plakatu… Więcej na temat drogi twórczej i inspiracji Stasysa Eidrigeviciusa będzie można przeczytać w katalogach dostępnych podczas wernisażu w Wieży Ciśnień.

 

 

Date

08 wrzesień 2021

Tags

Galeria'83, Galeria Wieża Ciśnień