wieza_1Ośrodek Kultury Plastycznej powstał w roku 1987 i był bezpośrednią kontynuacją inicjatywy Grupy Twórców Towarzystwa Miłośników Kalisza, którzy parę lat wcześniej postanowili zorganizować tu pierwszą wystawę. Od tego też czasu, powstała w latach trzydziestych ubiegłego wieku wieża ciśnień prócz charakterystycznej, wpisanej w krajobraz miasta bryły, kojarzyć się może wszystkim kaliszanom z szeroko rozumianymi działaniami artystycznymi od edukacji przez akcje plastyczne i plenery, po prezentacje dorobku artystycznego plastyków wszystkich możliwych dziedzin i profesji.