Galeria Wieża Ciśnień to dziś kilkanaście wystaw rocznie, prezentujących najrozmaitsze formy sztuki i postawy artystyczne, konkursy Ars Universitatis i W Obiektywie, cykliczne wystawy zbiorowe prezentujące dorobek artystyczny twórców środowiska kaliskiego, oraz nauczycieli plastyków naszego regionu, a także plenery, edukacja artystyczna , współpraca z miastami partnerskimi i wiele innych form propagowania sztuki w jej najrozmaitszych przejawach, obecnych w naszym życiu na co dzień i od święta.
 
Galeria - Zewnątrz 

 


Galeria - Ekspozycja na piętrze I


 
 
Galeria - Ekspozycja na piętrze II