Archiwum roku 2016

 

 

Lidia Głazik urodziła się w 1971 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Absolwentka Liceum Plastycznego w Zduńskiej Woli. W latach 1992-1998 studiowała w Instytucie Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1999 roku rozpoczęła pracę jako wykładowca w macierzystej uczelni. W 2002 roku ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Arteterapii. W 2010 roku uzyskała tytuł doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Promotorem pracy doktorskiej był prof. Andrzej Jocz. Obecnie pracuje jako adiunkt w Pracowni Rzeźby Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu.


Wernisaż wystawy: 16 grudnia br., godz. 18 00

Zobacz też:

http://faktykaliskie.pl/kategorie/kultura/paciorkowce-lidii-glazik,174.html

 

..............................

 

 

 

Grzegorz Keczmerski urodzony w Ostródzie. Studia w PWSSP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w latach 1983-1989. Dyplom w Pracowni Technik Metalowych prof. Tadeusza Jackowskiego.
Od 1992 roku pracownik dydaktyczny tejże uczelni. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego, prowadzi pracownię rysunku na wydziale Wydziale Malarstwa i Rysunku. W latach 2008-2012 i 2012-2016 prodziekan Wydziału Malarstwa i Rysunku.

 Wernisaż wystawy: 18 listopada 2016 r., godz. 18 00

 

..............................

 

 

 

Z prawdziwą radością przedstawiamy Państwu projekt Rzemieślnicy 2016. Nosiliśmy się z zamiarem sportretowania kaliskich mistrzów rękodzieła od kilku lat. Za długo. Do dzisiaj wiele punktów usługowych w mieście, które tak nam się wydawało były i będą zawsze, przestało istnieć. Zniknęli z krajobrazu śródmieścia czapnicy, kaletnicy, cholewkarze… Od większości naszych rozmówców usłyszeliśmy, że przyszliśmy w ostatniej chwili, że brakuje następców, bo nie ma miejsca dla rzemiosła na obecnym rynku. Tym bardziej nas cieszy, że zdążyliśmy porozmawiać z naszymi bohaterami, że usłyszeliśmy, spisaliśmy i sfotografowaliśmy powierzone nam historie.

Nie mieliśmy ambicji stworzenia monografii rzemiosła kaliskiego anno Domini 2016. Chcie-liśmy raczej uchwycić rytm pracy, ciche trwanie w zawodzie, czy złapać kilka szkiców do portretów. Robiliśmy to wszystko w przekonaniu, że małe zakłady ze swoistym klimatem mini-muzeum codzienności, są ciągle ważne dla nas, kaliszan i będą ważne dla historii miasta. Nie udało się nam opisać wszystkich zjawisk i ludzi zawodów ginących (pamiętamy o ciągle działającym punkcie ręcznie wyklejanych szyldów przy ul. Babinej). Ograniczył nas czas narzucony przez charakter projektu. Są też inne przyczyny znane tylko potencjalnym rozmówcom – tym, którzy odmówili nam spotkania. Uszanowaliśmy ich wolę.

Na pytanie, ilu rzemieślników pracuje jeszcze w Kaliszu, trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Zrzeszonych w miejscowym Cechu Rzemiosł Budowlanych i Różnych jest ponad 80. Są wśród nich cukiernicy, fryzjerzy, elektrycy, monterzy, fotografowie czy mechanicy samochodowi. Wiemy jednak, że to nie wszyscy, że niektórzy zawodowcy, wybierają inną drogę.

Może zatem nie jest źle? Co najmniej 80 zakładów (zakład to przecież mistrz, pracownicy i uczniowie) w ponad 100. tysięcznym mieście? Może tych kilka historii, które opowiadamy naszą wystawą, są na tyle drobnym elementem obrazu, że naturalnie znikają z pola widzenia? Wydaje się nam, że jest odwrotnie. Nasi rzemieślnicy zapisali ważny rozdział historii społecznej, która codziennie tworzy się na naszych oczach. Dzieje Kalisza, jak innych miast świata, są nierozłącznie związane z wytwórcami najróżniejszych produktów, bez których życie nie tylko byłoby trudne, lecz zgoła niemożliwe. Warto sobie uzmysłowić, że byli z nami zawsze, od głębokiego średniowiecza.

Proponowana narracja traktuje o znikaniu z pejzażu miasta starych punktów usługowych od lat związanych z tymi samymi rodzinami, zawodami i etosem pracy przekazywanym z ojców na synów i córki.

Sztuka podtrzymywania tradycji udaje się już tylko nielicznym. Następstwa pokoleń dzisiaj najmocniej brakuje. Na szczęście od czasu do czasu na horyzoncie pojawiają się entuzjaści, którzy zatrudniając dobrych fachowców, podtrzymują rzemieślniczą pieśń.

W projekcie Rzemieślnicy 2016 udział wzięli: Wiesław Motylewski, Barbara Walendowska, Leszek Krysiak, Henryk Buchnajzer, Marian Ciepłoch, Daniel Cichy, Urszula Kinowska, Wojciech Stobienia, Mieczysław Machowicz i Stanisław Paraczyński. Dziękujemy.

Pomysł, scenariusz i wywiady: Anna Tabaka i Przemysław Dunaj
Fotografie i produkcja: Mariusz Hertmann
Projekt katalogu: Przemysław Dunaj
Oprawa plastyczna i aranżacja wystawy: Przemysław Dunaj i Agata Rogozińska

Wystawa towarzyszy III Wielkopolskiemu Festiwalowi Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki

 

 

 

 

 

Wernisaż wystawy:  21 października 2016 r., godz. 18 00

 

Zobacz też:

http://www.faktykaliskie.pl/kategorie/kultura/kaliscy-rzemieslnicy-na-fotografiach-zdjecia,134.html

http://www.7dnikalisza.com/artykul/rzemieslnicy--portrety-indywidualne


..............................

 

 

 

Prof. UAM dr hab. Maciej Guźniczak, kierownik Pracowni Grafiki:
“W procesie artystyczno-dydaktycznym, którego konsekwencją jest podejmowanie twórczych wyzwań przez adeptów sztuk plastycznych, potrzeba zindywidualizowania własnej wypowiedzi sprawia, że powstałe koncepcje dostarczają osobliwych wrażeń, stając się źródłem wspólnych przeżyć w akcie nieskrępowanej kreacji. Uczestniczenie w kształtowaniu się wizji, koncepcji plastycznych oraz możliwość obserwacji urzeczywistnienia warsztatowego idei twórczej dostarcza nauczycielowi akademickiemu wiele satysfakcji. Na proces ten składa się również świadomość zaproponowania cząstki siebie w dziele, którego powstanie jednoczy myśli, ożywia relacje międzyludzkie, a w szczególnych przypadkach pozwala na dokonanie choćby częściowych zmian w dotychczasowym pojmowaniu zjawisk plastycznych. Emocjonalne powielanie doświadczeń i przeżyć dydaktycznych, podobnie jak w przypadku Grafiki, jako dyscypliny sztuki, jest za każdym razem oryginalne, odmienne i niepowtarzalne w swojej postaci. Graficzna matryca wyobraźni przenosi obrazy wespół z uczuciami, dając możliwość istnienia w wielu równoległych przestrzeniach. Jedną z nich i pierwotną w dyplomowej odsłonie jest przestrzeń kaliskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, w którym znajduje się Pracownia Grafiki Warsztatowej. Powstałe w niej prace studentów, wypowiadających się językiem warsztatu sztuki czarnej, zaznaczają twórczą indywidualność autorów. Osobliwym pojmowaniem rzeczywistości i wrażliwym definiowaniem własnych ideologicznych prawd oraz artystycznych wizji mogą poszczycić się tegoroczni Dyplomanci rocznika 2016.”

Autorzy prac prezentowanych na wytrawie:
Mateusz Gabryś, Agnieszka Jankowska, Michał Majchrzak, Lucyna Stasik, Michał Bugzel, Artur Pruchnik, Damian Kwiatkowski, Kamil Kmiecik, Katarzyna Fryś, Marta Marszałł.

 

Wernisaż wystawy: 22 lipca 2016 r., godz. 18 00

 

..............................

 

NEWSLETTER


Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.
Będziemy Państwa maksymalnie dwa razy w tygodniu informować o ciekawych wydarzeniach lub nowościach w sklepie

 

bottom transparent logo strona

Kontakt

Ośrodek Kultury Plastycznej
WIEŻA CIŚNIEŃ
IM. B. JARECKIEGO

ul. Górnośląska 66a  
62-800 Kalisz
tel. 62 766 43 40
galeria@wiezacisnien.kalisz.pl
sklep@wiezacisnien.kalisz.pl

 

 

 

Go to top