PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY 19. EDYCJI PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

z  dnia 17 września 2013 roku

Na konkurs nadesłano 281 prac, do wystawy zakwalifikowano 65 prac.

Jury w składzie:

Maciej Guźniczak – Przewodniczący

Maria Podskarbi – Hebisz,

Marta Zawadzka,

oceniało prace  w 3-ch kategoriach wiekowych i przyznało:

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

 

3 NAGRODA

Zuzia Kowalczyk, lat 10, MDK w Kaliszu, opiekun: Bogusława Kowalczyk

Ewelina Spież, lat 12, Szkoła Podstawowa J. Kusocińskiego w Opatówku, nauczyciel: Joanna Litwin

Natalia Chudaś, lat 11, Szkoła Podstawowa im. J Kusocińskiego w Opatówku, nauczyciel: Joanna Litwin

2 NAGRODA

Norbert Urbaniak, lat 10, MDK w Kaliszu, opiekun: Bogusława Kowalczyk

1 NAGRODA

Zuzanna Duleba, lat 11, Pracownia Plastyczna Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach, opiekun: Marta Filipczak

WYRÓŻNIENIE

Nikola Gąsiorowska, lat 7, Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach, opiekun: Marta Filipczak

Maja Kęszycka, lat 5, opiekun: Bogusława Kowalczyk

Laura Filipczak, lat 8, Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach, opiekun Marta Filipczak

Natalia Wilkowska, lat 9, „Droga do szkoły”, Szkoła Podstawowa nr 10, nauczyciel: Ewa Pszczoła

Norbert Urbaniak, lat 10, MDK w Kaliszu, opiekun: Bogusława Kowalczyk

Róża Niczyporuk, lat 12, MDK w Kaliszu, opiekun: Bogusława Kowalczyk

Michasia Radomska, lat 6, „Koty”, opiekun: Bogusława Kowalczyk

Adrian Jerz, lat 12, MDK w Kaliszu, opiekun: Bogusława Kowalczyk

Michał Machowski, lat 9, MDK Kalisz, opiekun Marta Dutka

 

GIMNAZJA

 

3 NAGRODA

Piotr Wojtaszek, lat 15 „W oczekiwaniu”, Gimnazjum im. Braci Gillerów w Opatówku, opiekun Magdalena Janik

2 NAGRODA

Julia Mosińska lat 14 „Zadumany anioł”, Gimnazjum im. Braci Gillerów w Opatówku, opiekun: Magdalena Janik

1 NAGRODA

Adrianna Bartoszek, lat 15, Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu, opiekun: Bogusława Kowalczyk

WYRÓŻNIENIA:

Paulina Kołodziejczyk, lat 14, Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu, opiekun: Bogusława Kowalczyk

 

SZKOŁY PONADGIMNAZIALNE

 

3 NAGRODA

Monika Jakubczak, lat 17, OKP Kalisz, opiekun: Przemysław Dunaj

2 NAGRODA

Bernadetta Szlachta, lat 19, Liceum Plastyczne w Kaliszu, opiekun: Izabela Symanowicz

1 NAGRODA

Ada Drobnik, OKP Kalisz, opiekun: Przemysław Dunaj

WYRÓŻNIENIA

Klaudia Mikołajczyk, lat 18, „Pożegnanie”, Liceum Plastyczne, nauczyciel: Izabela Symanowicz

Małgorzata Janas, lat 20, Liceum Plastyczne, nauczyciel: Izabela Symanowicz

Monika Jakubczak, lat 17, OKP Kalisz, opiekun: Przemysław Dunaj

Maciek Giernalczyk, lat 16, OKP Kalisz, opiekun: Przemysław Dunaj

Bernadetta Szlachta, lat 19, Liceum Plastyczne w Kaliszu, opiekun: Izabela Symanowicz

 

Nagrodę ufundowaną przez Prezydenta Miasta Kalisza otrzymuje

Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu.

 

Zobacz też:

http://www.mdk.kalisz.pl/?pl_nagroda-prezydenta-dla-mdk,351

http://www.zsnr7.kalisz.pl/galeria/rok-szkolny-2012-2013/829-przegld-tworczoci-plastycznej-dzieci-i-modziey.html

http://www.brzeziny-gmina.pl/pl/aktualnosci/Mlodzi-plastycy-z-Brzezin-w-kaliskiej-Wiezy-Cisnien.html

 

..............................