Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień

zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

W OBIEKTYWIE ‘11

 

Zasady uczestnictwa:

 

1.Konkurs ma charakter otwarty. Fotografie mogą

nadsyłać autorzy lub instytucje występujące w ich

imieniu. Do konkursu zapraszamy twórców

powyżej 16 roku życia.

 

2.Nadesłane prace mogą dokumentować lub mogą

być kreacją artystyczną wydarzeń kulturalnych,

politycznych, sportowych, życia codziennego,

mogą portretować ludzi, utrwalać przyrodę

i architekturę w roku 2011.

 

3. Minimalny format fotografii 21x30, maksymalny

100x70.

 

4.Prace (do pięciu sztuk)

oznaczone godłem ewentualnie tytułem,

prosimy nadsyłać bez oprawy.

 

5. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę

z godłem zawierającą kartę zgłoszenia.

 

6.Prace muszą dotrzeć do Ośrodka do 26 lutego

2012 roku. Data stempla pocztowego nie

ma znaczenia.

 

7.Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

8.Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za

zniszczenia lub zaginięcie prac przesyłanych

drogą pocztową.

 

9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa

nie będą brane pod uwagę.

 

10. Organizatorzy mogą wykorzystać zdjęcia do

popularyzacji konkursu i wystawy w mediach.

 

11. Wyboru fotografii na wystawę dokonuje

Organizator konkursu. Powołane przez Ośrodek

Jury dokonuje oceny prac, przyznając nagrody

i wyróżnienia

 

12. Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie

przechodzą na własność organizatora. Pozostałe,

na życzenie autorów zostaną odesłane

za zaliczeniem pocztowym ( w kraju ).

 

13.Odczytanie werdyktu i rozdanie nagród odbędzie

się na wernisażu wystawy pokonkursowej

w marcu 2012 roku, o czym zawiadomimy

wszystkich uczestników konkursu drogą mailową.

Prosimy o podanie aktualnego adresu e-mail

na karcie zgłoszeniowej.

 

 

Prace prosimy przesyłać na adres:

Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień

ul. Górnośląska 66a

62-800 Kalisz

tel +48 62 766-43-40

www.wiezacisnien.kalisz.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

karta zgłoszenia:

http://zuzu102.w.interia.pl/kartazgloszenia.jpg

 

..............................