Protokół  XVII edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży  z dn.

1 września 2011 roku

Na konkurs nadesłano 252 prace, do wystawy zakwalifikowano 101 prac.

Jury w składzie: Andrzej Nawrot – Przewodniczący, Elżbieta Szwarc-Jarosik, Krystyna Pachulska i Przemysław Dunaj oceniało prace  w 3-ch kategoriach wiekowych i przyznało:

 

Szkoły Podstawowe

Wyróżnienia:

Bartosz Cieślak – Szkoła Podstawowa nr 10

Klaudia Kidoń - Szkoła Podstawowa w Opatówku

Katarzyna Lis – Zespół Szkół w Dębem

Aleksandra Mazurowska – Szkoła Podstawowa w Opatówku
Aleksandra Michalak - Szkoła Podstawowa w Opatówku

Agata Przepiórka - Szkoła Podstawowa w Opatówku

III nagroda

Mikołaj Kłokocki - Szkoła Podstawowa w Opatówku

II nagroda

Igor Rataj – Szkoła Podstawowa nr 22 w Kaliszu

I nagroda

Julia Szmajewska – Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”

 

Gimnazja

Wyróżnienia:

Jakub Binkowski - Gimnazjum w Opatówku

III nagroda

Aleksandra Prętczyńska - Gimnazjum w Opatówku

Agnieszka Borowska– Gimnazjum nr 10 w Kaliszu

II nagroda

Monika Szałata - Zespół Szkół w Dębem

I nagroda

Monika Mażuchowska – Gimnazjum nr 1 w Kaliszu

 

Licea

Wyróżnienia:

Iga Haraś - Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Ponadgim. nr 2

Maja Janiszuk – III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu

Marta Kempińska - Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Ponadgim. nr 2

Konstancja Żurek – Liceum Uzupełniające „Progres” w Poznaniu

III nagroda

Joanna Piskorek -  Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Ponadgim. nr 2

II nagroda

Małgorzata Janas - Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Ponadgim. nr 2

I nagroda

Dominika Banaszkiewicz - Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Ponadgim nr 2

 

Nagrodę ufundowaną przez Prezydenta Miasta Kalisza, jaką jest sztaluga otrzymuje Szkoła Podstawowa w Opatówku.

 

Otwarcie wystawy pokonkursowej: 16 września 2011 r., godz. 12.00

Zobacz też:

http://www.rc.fm/kulturalne/przeglad-podsumowany.html

http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1089701,uczniowska-tworczosc-w-wiezy-cisnien-zdjecia,1528637,id,t,zid.html#galeria

 

..............................