(...) Wśród prezentowanych artystów znalazły się osoby niezwiązane z żadną uczelnią, pedagodzy kaliskiego Zakładu Edukacji Plastycznej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Poznaniu i nauczyciele miejscowego Liceum Plastycznego oraz artyści pracownicy miejskich instytucji kultury: Galerii Sztuki im. Jana Tarasina, Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień, Miejskiego Ośrodka Kultury. Dla celu głównego – nawiązania rozmowy o sztuce, podobny podział nie ma jednak żadnego znaczenia. Może on jedynie wskazywać, że środowisko od czasów pierwszych Salonów „Ziemi Kaliskiej”, organizowanych w latach 60., poszerzyło się i okrzepło. Więcej korzyści przynosi myślenie o poszczególnych dziedzinach sztuki. Powstały krajobraz zyskuje dzięki temu formy, faktury i barwy – tworzy się kaliski pejzaż.(...)

Anna Tabaka,
Fragment tekstu z towarzyszącego wystawie katalogu.

 

.............................