Archiwum roku 2010

Wystawę oglądac można od 17 grudnia 2010r. do 14 stycznia 2011r.

 

Zobacz też:

http://www.jedrzejak.pl/9.html

http://www.rc.fm/kulturalne/artystyczny-kalendarz.html-0

 

Wiktor-Jedrzejak-19-listopada-2010-007

 

..............................

Urodzona w 1952 r. w Jarosławiu.
Studia w PWSSP (obecnie ASP) we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła.
Dyplom u prof. Ireny Lipskiej-Zworskiej w 1977r.
Habilitacja w 1998 r. Na stanowisku profesora prowadzi II Pracownię Ceramiki Artystycznej.


plocica

 

Wystawy indywidualne: 1985, 1989, 1998 we Wrocławiu.
Wystawy zbiorowe: Wrocław, Poznań, Wałbrzych, Warszawa, Gdańsk, Kraków,
Jelenia Góra, Kłodzko, Lubin, Zielona Góra, Opatówek, Stargard Szczeciński, Olsztyn;
Monachium, Dusseldorf, Faenza, Praga, Moskwa, Ałma Ata, Vallauris, Drezno, Landau, Paryż, Zaporoże, Wiesbaden, Wiedeń, Madryt, Reims, Brunszwik, Halle, Lubeka, Herford, Messheim, Nowy Jork, Biberach, Venray, Wilno, Schwandorf.
Udział w 9 sympozjach krajowych (Lębork, Wałbrzych, Wrocław) i zagranicznych (Kecskemet, Wilno).
Prace w zbiorach: Muzeum Narodowego (Wrocław, Poznań), Muzeum Okręgowego (Wałbrzych, Bytom, Konin), ASP w Wilnie, Eksperymentalnego Studia Ceramiki w Kecskemet oraz w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą.

Wernizaż wystawy: 19 listopada 2010r.  godz. 18.00

 

Zobacz też:

http://www.calisia.pl/articles/8837-wieza-pelna-naczyn

http://www.rc.fm/kulturalne/swiat-zamkniety-w-naczyniu.html

http://www.zyciekalisza.pl/?str=154&id=85600

 

..............................

 

 

przeglad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ

XVI edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży

z dn. 16 września 2010 roku

Na konkurs nadesłano 242 prac, ,do wystawy zakwalifikowano 101 prac.

Jury w składzie:

Andrzej Nawrot – Przewodniczący

Elżbieta Szwarc-Jarosik

Przemysław Dunaj

Jury oceniało prace  w 3-ch kategoriach wiekowych i przyznało:

 

Szkoły Podstawowe:

Wyróżnienia

Martyna Krzątała – Szkoła Podstawowa nr 10

Wiktoria Różańska – Szkoła Podstawowa nr 2

Jakub Pasternak - Szkoła Podstawowa nr 2

Patrycja Wróbel – Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”

Wiktor Kania - Szkoła Podstawowa nr 2

Wiktoria Arsenovych - Szkoła Podstawowa nr 2

III nagroda

Klaudiusz Zawadzki – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Nina Symanowicz - Szkoła Podstawowa nr 13

II nagroda

Sebastian Chudaś, Marcin Wejchert – Zespół Szkół w Dębem

(praca zbiorowa)

I nagroda

Dominika Gwiazdowska, Julia Majerowicz, Karolina Molka, Weronika Sołtysiak – Szkoła Podstawowa nr 2 (praca zbiorowa)

 

Gimnazja

Wyróżnienia:

Justyna Jagielska – Gimnazjum w Opatówku

III nagroda

Margerita Grzelaczyk - Gimnazjum w Opatówku

II nagroda

Bartek Skonieczny - Gimnazjum w Opatówku

I nagroda

Aleksandra Kuś - Gimnazjum w Opatówku

W kategorii dodatkowej, szkół  ponadgimnazjalnych zawodowych, jury przyznało wyróżnienia dla:

Krzysztofa Bartczaka  i Jana Wachowskiego ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kaliszu

 

Licea

Wyróżnienia

Natalia Grabowska – Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Ponadgim. nr 2

Damian Kwiatkowski - Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Ponadgim. nr 2

Kamil Kmiecik - Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Ponadgim. nr 2

III nagroda

Damian Kwiatkowski - Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Ponadgim. nr 2

Kinga Szaciłło - Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Ponadgim. nr 2

II nagroda

Magdalena Balcerzak – Pracownia Plastyczna przy Młodzieżowym Domu

Kultury w Kaliszu

Kinga Janiak - Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Ponadgim. nr 2

Kinga Janiak - Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Ponadgim. nr 2

I nagroda

Kinga Janiak - Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Ponadgim. nr 2

Nagrodę ufundowaną przez Prezydenta Miasta Kalisza, jaką jest sztaluga otrzymuje  Liceum Plastyczne w Kaliszu

 

..............................

 

geometrysci

 

Od lewej:

Danuta Wieczorek, „Kwadratura koła”, linoryt

Andrzej Gieraga, „Progresywny III”, akryl, płyta

Ryszard Otręba, „Wyodrębnienie sygnału”, druk cyfrowy

Sławomir Grabowy, „Autoportret 2”, linoryt

Andrzej Nawrot, „Duch geometrii, akryl”, płótno

Tadeusz Gowarzewski, „Pryzma”, ołówek papier

Ryszard Gieryszewski, linoryt

Michał Misiak, „S- 50, olej”, płótno

Zdzisław Olejnik, „Zagęszczacz Deszczu”, linoryt

Dariusz Chojnacki, „Figuracje…”, linoryt

 

„Artyści w świecie geometrii”- to wystawa szczególna. Obejmuje prace dziesięciu twórców, których łączy posługiwanie się w sztuce formami geometrycznymi. Różnie pojęte są te formy i różnym służą celom. Różnymi też środkami technicznymi są osiągane. Większość, sześciu artystów, reprezentuje dyscyplinę grafiki, jeden wystąpił z rysunkami, trzech przedstawiło prace malarskie. Wszędzie, niezależnie od wybranej przez twórcę dyscypliny artystycznej, geometria jest czynnikiem porządkującym kompozycję. Wszędzie też stanowi element dominujący; tam nawet, gdzie kolor odgrywa rolę nośnika emocji i decyduje o sensie układu.

Pokaźną, graficzną część wystawy łączy poza stosowaniem geometrii jako budulca kompozycji i wspólnotą dyscypliny plastycznej dodatkowo zawężenie jej do jednego rodzaju techniki: wypukłodruku. U pięciu artystów jest to linoryt.

To ujednolicenie w zakresie techniki ułatwia analizy porównawcze zgromadzonych na wystawie prac graficznych. Jednocześnie zaś, w dobie powszechnej popularności mediów cyfrowych taki wybór warsztatu twórczego może dziwić, zwłaszcza u artystów młodszego pokolenia. Ale też budzi uznanie i szacunek. Oprócz koncepcji bowiem wymaga znacznie większego, bo tradycyjnie rzemieślniczego nakładu pracy. W tej sytuacji budzi podziw, że druk cyfrowy dla swych prac wybrał Ryszard Otręba, artysta starszej generacji, profesor i wychowawca kilku pokoleń grafików, który przez większość swego życia uprawiał gipsoryt.(...)

Mimo łączącego tych dziesięć indywidualności artystycznych wspólnego mianownika geometrii-dzielą ich różne wobec niej postawy. Dla jednych jest ona językiem ważnych przekazów refleksji i emocji, dla innych-sposobem budowy kompozycji, przedmiotem eksperymentów i analiz. Koncepcja spotkania i prezentacji tych postaw jest celna i korzystna zarówno dla artystów - uczestników wystawy jako okazja i możliwość dokonywania porównań i wzajemnej wymiany doświadczeń, jak dla widzów, którzy mogą się przekonać jak wielka jest różnorodność wypowiedzi twórczych przy użyciu tego samego alfabetu form, i to pod każdym względem. Tym większego uznania godna jest koncepcja tej wystawy, jeśli-jak to planują organizatorzy-stanie się ona, przy zmiennym każdorazowo składzie uczestników, wydarzeniem periodycznym.

Feagment tekstu, z towarzyszącego wystawie wydawnictwa, autorstwa dr Bożeny Kowalskiej.

Zobacz też:

http://www.rc.fm/kulturalne/geometryczny-lad-w-wiezy.html

http://www.rc.fm/kulturalne/w-swiecie-geometrii.html

 

..............................

 

 

podyplomowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Rogowicz – autorka kolekcji „Emocja kobiecości”, wykonanej w technice linorytu. Źródłem jej  inspiracji stał się cykl obrazów solarycznych Władysława Strzemińskiego tzw. powidoki światła. Inspirując się twórczością  tego artysty stworzyła osobistą kolekcję linorytów.

Dagmara Tworek – autorka kolekcji „Konstrukcje”, wykonanej w technice suchej igły. Seria prac poświęcona jest obiektom architektoniczno – organicznym, inspirowanych światem roślinnym i zwierzęcym. Elementy budowli – pawilonów, będących jednocześnie integralną częścią otoczenia, mają przywodzić na myśl ścięgna, kości, bądź liście i łodygi roślin.

Ewa Głowinkowaka - autorka cyklu „[tudzież-tamże]” wykonanego techniką serigrafii. Autorka w swoich pracach zawarła  trzy motywy folklorystyczne  przeplatające się z  elementami urbanistycznymi, zamkniętymi w jednej  formie wraz z portretem. Jednocześnie pokazała wzajemne przenikanie się powyższych tych elementów, które mogą tworzyć jedność.

Malwina Pawłowska- autorka kolekcji „Przez Życie” która  obejmuje sześć prac, wykonanych  w technice linorytu. Inspiracją do zrealizowania tego cyklu były przemyślenia zebrane w książce Paulo Coelho. Autorka w wybranej książce odnalazła wiele interesujących myśli związanych ze wszystkimi sferami naszego życia, takimi jak: marzenia, droga, miłość, szansa, podróż, przeznaczenie, dobra walka, tajemnica.

Marlena Pusta – autorka cyklu „Gaja: Portret kobiety współczesnej".Kolekcja prac powstała w wyniku fascynacji tematem kobiecości, szczególnie jego współczesnym aspektem, związanym z emancypacją i feminizmem. Praca jest próbą zobrazowania konfliktów wewnętrznych współczesnych kobiet.

Paulina Gębalska – autorka cyklu „Breakdance – Taniec ulicy”, wykonanego w technice serigrafii. Prace poruszają problem ulotności chwili i indywidualności osobowości w kulturze rapu w której autorka odnajduje siebie i swoją przestrzeń.

Wiola Kowalewska-autorka  cyklu „One takie są” wykonanego w  technikach suchorytu i akwatinty. W swoich pracach  inspirowała się jednym z cykli Maxa Klingera – Miłość. Opus X, gdzie nieustannie poruszany jest problem cierpiącej kobiety.

Anna Gajzler – Biernat, autorka kolekcji dyplomowej „Druga strona tożsamości”, wykonanego w tradycyjnych technikach graficznych. Autorka na arenę swoich artystycznych działań wysunęła tożsamość, ciało i  istotę człowieka, który stał się na niej zagadką, którą odkrywała nieustannie na nowo.

Joanna Nieszporek - autorka kolekcji dyplomowej pt. „Mechanizmy szkieletowe”, składającej się z przestrzennych instalacji. Cykl prac inspirowany jest wnętrzami sprzętów mechanicznych. Każda kompozycja jest poszukiwaniem przez autorkę indywidualnego elektronicznego porządku. Kolekcja składa się z siedmiu przestrzennych instalacji.

Monika Klimza- autorka cyklu „Sztuka Zapisywania”, wychodzącego poza granice dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć grafiki warsztatowej.  Kolekcja ma wymiar egzystencjalny i przybiera postać filozoficznego zbioru różnego rodzaju nośników. Autorka porusza problem życia człowieka i pewnych jego etapów, wchodzących w obręb niekończącego się cyklu od narodzin do śmierci.

Wernisaż wystawy: 9.07.2010 r. godz. 17.00

Zobacz też: http://www.rc.fm/kulturalne/mloda-sztuka-na-pokaz.html

 

..............................

NEWSLETTER


Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.
Będziemy Państwa maksymalnie dwa razy w tygodniu informować o ciekawych wydarzeniach lub nowościach w sklepie

 

bottom transparent logo strona

Kontakt

Ośrodek Kultury Plastycznej
WIEŻA CIŚNIEŃ
IM. B. JARECKIEGO

ul. Górnośląska 66a  
62-800 Kalisz
tel. 62 766 43 40
galeria@wiezacisnien.kalisz.pl
sklep@wiezacisnien.kalisz.pl

 

 

 

Go to top