Archiwum

Archiwum wystaw, wydarzeń, koncertów...

Andrzej Nawrot, grafika, rysunek, malarstwo

 

Andrzej Nawrot urodził się w 1938 roku . Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Dyplom w 1964 roku. Emerytowany profesor zwyczajny  Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Emerytowany profesor zw. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Wydział Pedagogiczno Artystyczny w Kaliszu. Profesor zw. w Instytucie Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej Twórczość w zakresie malarstwa, grafiki warsztatowej oraz wzornictwa przemysłowego.Współzałożyciel działających w Łodzi w latach 1963-1972 grup artystycznych Profil i Konkret. Od 1981 roku związany jest z Grupą 7. Miał 25 wystawy indywidualne. Wystawiał swoje prace na około 140 wystawach międzynarodowych , ogólnopolskich oraz sztuki polskiej za granicą m.in. w Bułgarii, Czechach, Finlandii, Francji, Holandii, Indiach, Niemczech, Rosji, Szwecji, Ukrainy,  USA , Węgrzech, Wielkiej Brytanii i Turcji.

 

 

Od lewej:  "Ekspansje bieli", intaglio, cynkografia, 1990r., "Transfuzja", intaglio, cynkografia, 1990r.

 

Jeśli wiedza o życiu w całej powadze oraz złożoności znaczenia tego słowa i tematu, w wielu jego przejawach, aspektach, wątkach dodatkowo dostarcza bodźców i daje Artyście prawo wypowiadania się o Jego przeżyciach i stosunku do otaczającego świata to w moim odczuciu twórczość Pana Profesora Andrzeja Nawrota jest świadectwem wyjątkowo oryginalnie doświadczanej i przeżywanej przygody życia.

Jeśli zestawianie intensywnych barw w definiowaniu wywodzących się z geometrii płaszczyzn, tworzących osobliwe pejzaże z intrygującym zestawieniem kontrastujących ze sobą faktur, odnosić się może do namiętności w poszukiwaniach innych niż znamy i doświadczamy  wymiarów. Każdorazowo jednak z wyraźnie zaakcentowanym obszarem, obiektem w przestrzeni bądź wytyczną w odgadywaniu ich znaczenia, świadczyć to może o wnikliwej i poznawczej naturze autora.

Jeśli pojawiające się w pracach malarskich, przenikające się wzajem układy form przestrzennych trasujące nowych stref obszary to mogą być one sygnałem otwartości ich twórcy na dialog  i poznanie, na ciekawość odmienności spojrzeń także w artystycznej postawie.

Jeśli wyobrażalna przeze mnie organika w pewnych pracach akrylowych, nacechowana subtelnym odniesieniem do poezji kształtów ciał kobiecych ukazuje wysublimowane ich fragmenty, to może być wyrazem zrozumiałego zachwytu maestra wobec płci odmiennej.

Jeśli ta retrospektywna wystawa grafiki, rysunku i malarstwa ma miejsce w zaprzyjaźnionej i współpracującej z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym Galerii „Wieża Ciśnień” to zdaje się być również potwierdzeniem udziału Profesora Andrzeja Nawrota w dwudziestoletnim zaangażowaniu w kaliską dydaktykę, kulturę i sztukę.

Za co mojemu nauczycielowi, przełożonemu i artystycznemu dobremu duchowi serdecznie z całego serca dziękuję.

 

Maciej Guźniczak.

Tekst pochodzi z towarzyszacego wystawie katalogu.

 

Wernisaż wystawy: 12 grudnia 2008 r., godzina 18.00

Zobacz też:  http://w3ww.rc.fm/kulturalne/wystawa-w-wiezy.html

 

..............................