Aktualności

Najnowsze informacje

Wystawa Stasysa Eidrigeviciusa "Życie jako teatr"

facebook ad wydarzenie2

 
Dorobek Stasysa Eidrigevičiusa, litewsko-polskiego artysty związanego z naszym krajem od lat 70., jest imponujący. Artysta działa na polu plakatu, ilustracji, rysunku, pasteli, malarstwa, tworzy maski i zajmuje się fotografią. W kręgu jego zainteresowań znalazły się nie tylko sztuki wizualne, ale i teatr oraz i formy na pograniczu teatru i sztuk plastycznych jak happeningi.
Artysta wkroczył do polskiego plakatu w momencie, gdy ten szukał nowych inspiracji w sztuce warsztatowej, odnajdując je między innymi w malarstwie nowej figuracji. Wymieniane cechy tego kierunku, istotnego dla sztuki po połowie lat 60. to między innymi: symboliczność, ekspresyjność, subiektywizm, stosowanie aluzji, posługiwanie się deformacjami. Odnajdujemy je w plakatach młodej generacji twórców właśnie wkraczających do polskiego plakatu… Więcej na temat drogi twórczej i inspiracji Stasysa Eidrigeviciusa będzie można przeczytać w katalogach dostępnych podczas wernisażu w Wieży Ciśnień.
 
Na ekspozycję „Życie jako teatr” składa się 30 plakatów teatralnych Eidrigevičiusa przygotowanych dla teatrów polskich i zagranicznych. Będzie to kolejna wystawa przygotowana przez Wieżę Ciśnień, jako impreza towarzysząca Kaliskim Spotkaniom Teatralnym.
 
Kuratorami wystawy są Agata Szymańska – Rogozińska i Zdzisław Schubert.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: TVP Kultura, TVP3 Poznań i Radio Poznań
 
Wstęp wolny!
 
17 września na wernisażu wystawy "Życie jako teatr" mieliśmy okazję gościć w Wieży Ciśnień autora eksponowanych plakatów, wybitnego artystę - Stasysa Eidrigeviciusa, a także znawcę twórczości artysty – Zdzisława Schuberta. Najpierw artysta oprowadził gości po wystawie, poznaliśmy zabawne historie z jego życia twórczego, a podczas rozmowy Stasysa Eigrigeviciusa i Zdisława Shuberta usłyszeliśmy jeszcze kilka ciekawostek o plakatach, twórczości i znaczeniu plakatu w sztuce. A na deser artysta podpisał dla każdego pamiątki. 
 
  
 Serdecznie zapraszamy na wystawę!