facebook ad wydarzenieZapraszamy do naszej galerii na wystawę pt. "Inne historie". Od 17 sierpnia 2018 można oglądać prace artystów amatorów oraz twórców związanych z Uniwersytetem III wieku Calisia. Prace są różnorodnym zbiorem twórczości artystów lokalnych, których talent jest wyrażany w technikach artystycznych takich jak: malarstwo, haft, pastel i akwarela.

 
 
Sztuka nieprofesjonalna to naprawdę „inna historia”. To niezręczne i nieprecyzyjne określenie twórczej aktywności człowieka. Z założenia nieprofesjonalny twórca stawiany jest na drugim gorszym miejscu w bardzo współcześnie skomplikowanym świecie sztuk plastycznych. Może warto zastanowić się nad pytaniem, czy ukończenie Akademii Sztuk Pięknych gwarantuje „bycie artystą”? Dziecko postrzega świat poprzez naturalne pokłady intuicji i własnej wrażliwości. To właśnie w uniwersalnym języku plastyki bardzo otwarcie przekazuje dobre i gorsze doświadczanie świata, osobisty stosunek do otaczających go zjawisk. Kształt i kolor to środki, które z godnością i swobodą pozwalają każdemu człowiekowi wyrażać jego najbardziej osobiste emocje. Talent, te szczególne predyspozycje do twórczego rozwoju niezauważone lub zbagatelizowane przestają mieć znaczenie. Ukierunkowane, profesjonalne kształcenie nie zawsze wyzwala w utalentowanym człowieku to „coś”, pozwalające czuć się twórcą niezależnym od czasu i miejsca. Twórczy umysł potrzebuje kontaktu ze sztuką na różnych poziomach i w różnych jej dziedzinach. Odbiorca także wyzwala własną kreatywność podejmując próbę odczytania przekazu zakodowanego w kształtach, układzie kompozycji i barwnym klimacie. Trzeba cenić takie prezentacje, jak „Inne historie”, ponieważ są to przeżycia i spotkania osób o różnych profesjach. Połączyła je pasja wyrażania własnych emocji w formie i kolorze, poprzez różne techniczne rozwiązania. Każdy twórca tej „innej historii” znaczy własną przestrzeń od przeżycia przez inspiracje, zamysł twórczy, aż po realizację. Rozwiązania techniczne: akryl, pastel, haft świadczą o świadomym wyborze takich, które najlepiej utrwalą zamierzony przekaz. Konfrontowanie własnych umiejętności podczas kopiowania dyscyplinuje i rozwija zdolności budowania koloru w jego wartości i jakości. Najważniejszą w tych „Innych historiach" jest pasja z jaką każdy z uczestników tej prezentacji buduje i rozwija własne twórcze doświadczenie.
 
Z uznaniem i szacunkiem
dr Elżbieta Szwarc-Jarosik