facebook adŚwiadomość wypowiedzi twórczej, zdefiniowana przez adeptów sztuk wizualnych kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, której wyraz dają w kolekcjach dyplomowych, odzwierciedla Ich zaangażowanie w poszukiwanie, interpretowanie i wartościowanie zastanej rzeczywistości.  

Warsztat artystyczny w całej technologicznej złożoności i bogatej ofercie programowej, niezmiennie sprzyja młodym twórcom w procesie komunikacji pozawerbalnej z drugim człowiekiem. Uwrażliwia na piękno, wskazuje na niedostrzeżone, przypomina o niechcianym, oddziałuje na uczucia, decydując o możliwości i ewentualnej skuteczności dialogu czy dyskursu społecznego.

Praca dyplomowa, której nieodłączną część stanowi kolekcja artystyczna, jest potwierdzeniem umiejętności warsztatowych, które wraz z uprawnieniami pedagogicznymi otwierają możliwości wejścia w szerokie spektrum zawodowe. Nabyta wiedza oraz umiejętności praktycznego stosowania wielomedialnych środków wyrazu, mogą prowadzić do bardziej skutecznego wyczulania na potrzeby drugiego człowieka, estetykę przestrzeni, z którą obcujemy i szeroko rozumianej prawdy oraz wynikającego z niej piękna.

Dyplomanci studiów licencjackich i magisterskich z roku akademickiego 2017/2018 z właściwą sobie wrażliwością i konsekwencją w kreacji posłużyli się językiem sztuk plastycznych, aby ujawnić i w efekcie zaprezentować szerszej publiczności drzemiące w nich twórcze namiętności. W obszarze sztuk pięknych, w wybranych dyscyplinach artystycznych uczynili to: malarstwo – Magdalena Kosobudzka, Patrycja Majerowicz, Marta Raczak, Aleksandra Żabierek; grafika – Mateusz Koniarek, Michał Bugzel; fotografia – Morgane De Backer; tkanina – Martyna Tarka; projektowanie graficzne – Magdalena Demusz, natomiast w obszarze sztuk projektowych: ubiór – Aneta Bartczak, Edyta Cichomska, Małgorzata Pawlik oraz Adam Grześkowiak.

Studentom, dyplomantom oraz promotorom gratuluję wspólnie przeżytej artystycznej wędrówki i wspartej naukami humanistycznymi przygody. Wierzę, że satysfakcja ukończenia studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu uczyni naszych podopiecznych silniejszymi w określaniu i wypowiadaniu własnych przeczuć i prawd artystycznych. Proces edukacji artystycznej, w którym mieli sposobność uczestniczyć jako moderatorzy działań plastycznych, z pewnością dostarczył Im wielu pozytywnych doznań i wzruszeń. Natomiast możliwość oddziaływania na przestrzeń, w której żyjemy, uczyni Ich pracę oraz życie wartościowszymi i piękniejszymi.

Prof. UAM dr hab. Maciej Guźniczak

                                                                         Kierownik Zakładu Edukacji Plastycznej

                                                                         Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego

                                                                         UAM w Kaliszu