Home Aktualności| Aktualności Mariusz Hertmann, "Portert powszedni", fotografia
Mariusz Hertmann, "Portert powszedni", fotografia

 

 

Mariusz Hertmann- ukończył fizykę doświadczalną na Uniwersytecie Wrocławskim. Działa jako fotograf niezależny. Współpracuje z wieloma wydawnictwami. Zajmuje się fotografią reportażową, reklamową i inscenizacyjną oraz przygotowaniem i produkcją wydawnictw.

 

To, co przede wszystkim odczuwamy w czasie przeglądania fotografii prawie zawsze jest zaskoczeniem. Zjawiskiem, które w naszej wyobraźni jawi się jako świadectwo minionego czasu, faktu, zdarzenia, lub innych fragmentów rzeczywistości. Wszystkie te rejestracje miały miejsce i istotnie istniały w określonym czasie i miejscu. Każde z tych zdjęć, stanowi fragment dokumentacji historycznej określonego zjawiska, które już nigdy nie może się powtórzyć. Bezczelny obiektywizm fotografii, polega głównie na tym, że obojętnie od intencji autora, naciśnięcie wyzwalacza komunikuje fakt i pozostaje takim aż do ingerencji w obiektywną postać negatywu. Warto przy okazji sobie uświadomić, iż właściwy początek "magii" rejestrowania obrazów rzeczywistości, dokonał się w 1839 roku w pracowni angielskiego fizyka i astronoma, Sir John Herschel, który jednym treściwym zdaniem określił to odkrycie: "It is a miracle", (To jest cud!) Trudno co prawda umieszczać fotografie Mariusza Hertmanna w kategoriach cudów, aliści trzeba zauważyć szczególne cechy tej niewątpliwie oryginalnej twórczości. Używanie aparatu fotograficznego, w Jego przypadku, jest niezbędnym środkiem do dokumentowania procesu obserwacji świata. Chodzi jednak nie o to, iżby ukazywać fakty, lecz ich wyjątkowe miejsce w procesie życia cywilizacji ludzkiej. Można przecież dokonywać takich rejestracji / posiadając aparat fotograficzny, kamerę filmową, czy magnetofon/. Same fakty jednak nic nie znaczą, bez konfrontacji z intelektualną obecnością autora. Sam wynalazek, czegokolwiek, nie zmienia oblicza rzeczywistości. Dopiero jego zastosowanie w praktyce, określa jego przydatność dla cywilizacji. Można zauważyć w twórczości Mariusza, właśnie potrzebę odnajdywania w przestrzeni obserwowanej, takich funkcjonalnych aktów, które pozwalają porównywać ją do procesów wynalazczych. To przecież ostrość widzenia zjawisk, prowadzi do odkrywania funktorów postępu, jako świadectwa ewolucji umystowości człowieka. To co szczególnie urzeka w obrazach Mariusza Hertmanna, to literacka skłonność do ukazywania rzeczy w ich naturalnej postaci. To ujawnianie ich cech w stosunku do człowieka, który oczekuje na drogowskazy. Można te dydaktyczne aspekty pomijać, ale nie sposób lekceważyć znaków zawartych w komunikatach społecznych. Odnosząc swoje refleksje do całości twórczości i postawy twórczej, n.b. Przyjaciela, Mariusza, pragnę wyrazić swoje najszczersze wyrazy podziwu, dla Jego otwartości w głoszeniu sensu realizacji własnych poglądów.

Tadeusz Wolański

 

 

 Werniszaż wystawy: 5 maja 2017 r., godz. 18:00

Zobacz również:

http://www.faktykaliskie.pl/wiadomosci/spoleczne/niecodzienny-portret-powszedni-zdjecia,1262.html

http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/portret-powszedni-wystawa-portretow-mariusza-hertmanna-foto,4122720,artgal,t,id,tm.html

https://t.iplsc.com/-/0006LELCVIURDHA1-C323-F4.jpg

https://t.iplsc.com/-/0006LEX5EA641RSQ-C323-F4.jpg

 

...............................