Home Aktualności|
AKTUALNOŚCI
Bogusława Krassowska-Kowalszyk, "Pieśń miłości", malarstwo

 

 

Bogusława Krassowska  Kowalczyk urodziła się w 1969 r. w Ostrowi Mazowieckiej. Jest absolwentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zakładu Wychowania Plastycznego  w Kaliszu. Dyplom w 1993 r. w pracowni malarstwa prof. Andrzeja Niekrasza.

Jest autorką kilkunastu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą:  Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu, 1993 (wystawa dyplomowa); Klub Środowisk Twórczych, Radom, 1993; Galeria MPiK, Kalisz, 1994; Galeria BWA Częstochowa, 1997; Haumont, Francja, 1998; Galeria CKiS, Kalisz 1998; Galeria Rem, Heerhugowaard, Holandia, 2000; Hamm, Niemcy, 2000; Galeria BWA, Kalisz, 2001; Wieża Ciśnień, Konin, 2001; MBWA, Leszno, 2002; Puławska Galeria Sztuki, 2002; Miejska Galeria Sztuki, Ostrów Wielkopolski, 2008; Galeria BWA, Kalisz, 2008.

Uczestniczyła także w licznych wystawach zbiorowych: Galeria MPiK, Kalisz, 1993; wystawy poplenerowe "Słupia", Galeria BWA w Kaliszu, 1993, 1994; Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 1994; Salon Plastyki "Egeria", Galeria BWA w Ostrowie Wielkopolskim, 1994 (nagroda); 1995; wystawa  poplenerowa "Gołuchów'", Galeria BWA, Kalisz,1995, 1996; Ośrodek Kultury Plastycznej '"Wieża Ciśnień'", Kalisz, 1997; Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza, Kalisz,1998; wystawa poplenerowa "Park 2000", Galeria BWA Kalisz, 1998; wystawa poplenerowa Kobyla Góra' 99, Galeria BWA, Kalisz 2000; wystawa popleneropwa "Kalisz 2000", Galeria BWA, Kalisz, 2000; Musee Ianchelevici, La Louviere, Belgia, 2001; wystawa poplenerowa , Galeria BWA , Kalisz 2003 ;  Salon Kaliski  2011, Galeria BWA oraz Galeria "Wieża Ciśnień" w Kaliszu, Muzeum Historii  Przemysłu w Opatówku 2012.

Obecnie prowadzi pracownię plastyczną oraz Galerię „Szatnia” w Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu. W 2011roku odznaczona została Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

"Stary i nowy czas", technika własna, 100 x 70

 

Wernisaż wystawy: 15 lutego 2013 r., godz. 18.00

Zobacz też:

http://www.calisia.pl/articles/17672-biblijna-inspiracja

http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1736209,kalisz-piesn-milosci-w-wiezy-cisnien-zdjecia,4565957,id,t,zid.html#galeria

http://www.rc.fm/kulturalne/piesni-milosci-w-wiezy.html

 

..............................

 

 
Plenerowa wystawa fotografii- Monika Marek," Porysowane"

 

 

Monika Marek jest absolwentką Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu. Obecnie prowadzi prywatne studio projektowe skupiające się na aranżacji wnętrz, grafice komputerowej i szeroko pojętych działaniach artystycznych.

http://zuzu100.w.interii.pl/marek.jpg

 

..............................

 
Jerzy Wypych, "Linia w przestrzeni", rysunek

 

 

Punktem wyjścia do wielopoziomowych poszukiwań formalnych, jest w wypadku tej prezentacji rysunek, odręczny szybki szkic, który zdaniem artysty stanowi swego rodzaju konstrukcję lub rodzaj budulca płaszczyzny każdego obrazu. Jest on również w swoim pierwotnym zamierzeniu jednym z najbardziej oczywistych i dostępnych nam mediów ujawniających przy tej okazji swoją wewnętrzną, wrażliwą i często zróżnicowaną walorowo strukturę. Artysta odnosi swoje poszukiwania do największego i najstarszego europejskiego zbioru prehistorycznych petroglifów znajdującego się dolinie Val Camonca we włoskich Alpach, oraz do przemyśleń francuskiego filozofa dekonstruktywisty Jacquse’a Derridy.

Jerzy Wypych urodził się w Kaliszu. Ukończył studia w zakresie Projektowania Wnętrz i Form Przemysłowych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej i studia doktoranckie w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki, Politechniki Wrocławskiej. Pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym i Wydziale Teologicznym w Kaliszu. Zajmuje się rysunkiem i projektowaniem. Publikuje na temat sztuki i architektury. Prace prezentował na kilkunastu wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych w kraju i zagranicą.

 

 

Prezentacja multimedialna towarzysząca ekspozycji. Realizacja: Tomasz Wolf, muzyka: Zygmunt Krauze - Drugi Koncert Fortepianowy, cz. 1 Delfy

Wernisaż wystawy: 25 stycznia 2013 r., godz. 18

Zobacz też:

http://www.calisia.pl/articles/17371-jerzy-wypych-linia-w-przestrzeni-rysunek

http://wpa.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wp-a-glowny/wernisa-wystawy-dr-jerzego-wypycha

http://wpa.amu.edu.pl/strona-glowna/wp-a/wystawy/wystawa-dr.-jerzego-wypycha

 

..............................

 

 
Architekci, pasja, praca

Wystawa prezentująca projekty, realizacje i twórcze pasjae kaliskich architektów.

Wernisaż wystawy, 7 grudnia 2012, godz. 18.00

 

 

Wystawa ta jest pierwszą próbą prezentacji dokonań kaliskich architektów, na którą prócz projektów, realizacji i wizualizacji składają się również owoce ich pozazawodowych twórczych pasji. Mamy też nadzieję, że stanie się ona, oczywiście kontynuowana  w kolejnych sezonach, źródłem informacji o tym, co na deskach kreślarskich aktualnie „piszczy”, oraz niebagatelnym przyczynkiem  do integracji tego jakże ciekawego i twórczego środowiska.

 

Ireneusz Janiak- dyplom obronił na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 1992 roku.  Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2000-2012r. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich Projektant archi-tektury: budynków użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych, wielorodzinnych i jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz termomodernizacji przebudów i kolorystyk budynków istniejących. Od 2007 roku założyciel “APA”  autorskiej pracowni archi-tektonicznej prowadzącej działalność w zakresie projektowania architektonicznego.

 

Architektoniczne Biuro Projektowe- Maciej Weirauch powstało w 1991 roku i zajmuje się projektowaniem obiektów użyteczności publicznej, budynków jedno i wielorodzinnych oraz wnętrz. Oferowane przez biuro projekty są wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami wynikającymi z prawa budowlanego. Dokumentacje powstają z wykorzystaniem profesjonalnych licencjonowanych technologii komputerowych z użyciem nowoczesnych oprogramowań informatycznych. Integralną częścią projektu jest fotorealistyczna wizualizacja. Na co dzień biuro współpracuje z architektami: Jackiem Kostrzewą i Krzysztofem Kędzierskim.

 

Architektoniczne Biuro Projektowe Zbigniew Nowak i Włodzimierz Podonowski w obecnym kształcie działa na rynku projektowym od 15 lat. Projektuje obiekty użyteczności publicznej: banki, biurowce, obiekty sportowe, obiekty przemysłowe, budynki jedno i wielorodzinne we współpracy z doświadczonymi zespołami branżowymi. Od wielu lat współpracuje ściśle z wieloma inwestorami realizującymi inwestycje na terenie Polski.

 

Karma Project / Marta Walisiak. Jej zainteresowania oscylują pomiędzy architekturą ,designem i sztuką. Ukończyła wydział Architektury i Urbanistyki na Politechnice Poznańskiej. Studiowała na wymianie stypendialnej na wydziale Architektury, Campus Leonardo i Product design, Campus Bovisa na Politecnico di Milano. Ukończyła również innowacyjne studia podyplomowe Design Management jak również  Aranżacje Wnętrz na WSNHiD, obecnie jest studentem Wzornictwa na WSUS i studiów doktoranckich na Politechnice Poznańskiej. Odbyła kursy designu na Saint Martin Collage, Londyn. Swoje doświadczenia zawodowe zdobyła we Włoszech i Londynie. Od dwóch lat prowadzi działalność z za-kresu architektury, wnętrz i produktu.

 

Krystian Kinastowski-  od urodzenia związany z Kaliszem, gdzie mieszka i pracuje kontynuując rodzinne tradycje. Jest absolwentem Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Poznańskiej. Ukończył Międzynarodowe Studium Planowania Przestrzennego na Politechnice Poznańskiej oraz Studium Doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest projektantem w firmie INWESTPROJEKT oraz prowadzi Biuro Analiz Architektonicznych i Urbanistycznych (BAAU). Projektuje budynki publiczne oraz mieszkalne. W 2011 roku wygrał konkurs architektoniczny na projekt budynku Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych  PWZS w Kaliszu. Jest jednym z założycieli stowarzyszenia Multi ART organizującego Multi Art  Festiwal w  Kaliszu.

 

Autorskie biuro projektów LOCUM M. Paszyn spółka komandytowa ma na koncie ponad sto obiektów kubaturowych w dziedzinie szeroko pojętej architektury. Odnosi liczne sukcesy w kraju. Realizuje projekty w wielu miastach Polski, m.in. w Warszawie, Krakowie, Koninie, Jastarni, Elblągu, Wołominie, Szczyrku, Chęcinach, Kaliszu i kilkunastu innych miastach. Spółką kieruje mgr inż. architekt-twórca Małgorzata Paszyn. W ramach LOCUM M. Paszyn spółka komandytowa ściśle współpracuje z mgr  inż. arch. Piotrem Dominiakiem, mgr  inż. arch. Dagmarą Matusiak, mgr  inż. arch. Tymonem Maćkowiakiem, mgr  inż. arch.  Eweliną Wesołowską, mgr  inż. arch. Izabelą Bąkowską, inż. arch. Tomaszem Maniewskim

 

Jerzy Migasiewicz studia architektoniczne odbył na Politechnice Wrocławskiej i Poznańskiej. Działalnością projektową zajmuje się od 1986 roku. Doświadczenia urbanistyczne nabył w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego. W latach 1998-2004 pełnił funkcja Architekta Miasta Kali-sza.  Od 2008 r. prowadzi pracownię autorską

 

Pracownia A3 działająca pod nowym symbolem skupia architektów różnych pokoleń, stanowiąc mieszankę doświadczenia i młodości. Zajmuje się projektowaniem interdyscyplinarnym w tym: architekturą, urbanistyką, rewaloryzacją obiektów i zespołów zabytkowych oraz aranżacją wnętrz. Pracownia biorąca udział licznych konkursach SARP, przetargach i warsztatach szkoleniowych.W skład pracowni wchodzą architekci: Tadeusz Wiekiera, Łukasz Janowski, Filip Wiekiera, absolwenci Wrocławskiego i Łódzkiego Wydziału Archi-tektury, członkowie SARP i Izby Architektonicznej

 

 

 

 

 

 

 

..............................

 

 
Władysław Wałaszyński, „W stronę metafory”, fotografia

Wystawa towarzyszy Wielkopolskiemu Festiwalowi Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki

 

 

Gdybym musiał z pistoletem przyłożonym do głowy odpowiedzieć jednym słowem, kim jest – jako fotograf – Władysław Wałaszyński, to najpewniej bym zginął. Mistrz czy klasyk? Nie mogę zdecydować, bo za klasykiem kryje się mistrz, a za mistrzem klasyk. Bo, żeby zostać klasykiem, trzeba dokonać wyboru drogi, po której się kroczy pewnie i do celu. Ta droga, co oczywiste, nie jest usłana różanymi płatkami, przeciwnie, jest zwykle wyboista i pełna kamieni, a dla wędrowca osłodą są ciernie w stopach. Na końcu pojawia się rozświetlona słonecznymi promieniami kraina, w której już tylko anielskie chóry śpiewają canzony na chwałę klasyka. (… ) Prace Wałaszyńskiego nie są przemowami, nie są fotograficznymi ewangeliami,  nie usiłują nikogo nawracać ani pouczać, nie kreują heroizmu walki ani też nie „wylizują” (według określenia Witkacego) rzeczywistości. Są opowieściami. Klasycznymi opowieściami o świecie i ludziach.  Jak dobrze, że autor nie ulega pseudo-impresjonistycznej magii wibrujących kolorów. Czerń i biel, a między nimi tysiące odcieni szarości. To lubię u klasyków. I za to kocham Władka Wałaszyńskiego.  A także za jego waleczną warsztatową wierność.

„Mistrz czy klasyk, czyli Władek Wałaszyński”- fragment tekstu Ryszarda Bienieckiego z towarzyszącego wystawie katalogu.

 

 

Wernisaż wystawy: 26 października 2012 r.

Zobacz też:

http://kalisz.naszemiasto.pl/imprezy/632241,wladyslaw-walaszynski-fotografia,id,t.html

http://www.zyciekalisza.pl/?str=154&id=143427

http://www.wbp.poznan.pl/index.php?mode=aktualnosci_wbp&action=main&menu=46&id=9801&lang=PL

 

..............................

 

 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnie >>

Strona 11 z 21