Home Aktualności|
AKTUALNOŚCI
"Czterech obiektywnych"- wystawa jurorów konkursu fotograficznego "W obiektywie"

 

 

Piotr Chojnacki, rocznik 1958. Od 1996 roku pracuje
w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Profesor w Katedrze Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Kierownik IV Pracowni Fotografii. Swoje prace prezentował na kilkunastu wystawach indywidualnych oraz kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Jest autorem kilkuset fotografii do projektów okładek kilku serii wydawniczych. Jest autorem tekstów o fotografii, licznych referatów i wykładów na sympozjach, spotkaniach oraz warsztatach. Opublikował parć tysięcy fotografii w księżach i albumach. Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich oraz prac doktorskich a także recenzent w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Maciej Guźniczak urodził się w 1967 roku w Kaliszu. Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Wychowania Plastycznego w Kaliszu. Dyplom artystyczny uzyskał w Pracowni Grafiki Warsztatowej w 1992 roku. Jest adiunktem, pełni funkcję kierownika Pracowni Grafiki Warsztatowej Zakładu Edukacji Plastycznej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu. Doktorat uzyskał na Wydziale Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w 2006 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów w 2014 roku. Zajmuje się grafiką warsztatową, interesuje projektowaniem graficznym i fotografią. Jest autorem 21 wystaw indywidualnych, uczestnikiem kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, Norwegii, Holandii, Belgii, Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Białorusi, Japonii, Turcji, USA.

Stanisław Kulawiak, rocznik 1954 r. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Bobrownikach nad Prosną i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie w latach 1973-1979 studiował na Wydziale Elektrycznym AGH w Krakowie. Fotografią zajmuje się od roku 1974, najpierw prowadził Studencką Agencję Fotograficzną, a dwa lata później wspólnie z przyjaciółmi założył Grupę Twórczą SEM i Jaszczurową Galerię Fotografii. W roku 1980 został członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. W latach 19831989 współpracował z Teatrem im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, a w latach 19931999 pracował dla firmy Country Line w Niemczech. Od 1999 roku jest współwłaścicielem Oficyny Wydawniczej KULAWIAK. Autor wielu wystaw i publikacji, interesuje się edytorstwem i drukiem.

Grzegorz Ratajczyk, studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, na wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, kierunek Malarstwo w latach 1980-85. Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa w pracowni prof. N. Skupniewicza. Stypendium M. Dokowicz w 1986. Od 1985 r. zatrudniony w Akademii Sztuk Pięknych na stanowisku asystenta: W 1993 kwalifikacja I stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplinie artystycznej malarstwo. W 2005 stopień doktora habilitowanego w ASP w Poznaniu. W 2007 stopień profesora ASP w Poznaniu. Od 2011 kierownik XIII Pracowni Malarstwa na Wydziale Malarstwa. W 2014 tytuł profesora zwyczajnego.

Zobacz też:

http://www.calisia.pl/articles/czterech-obiektywnych-jurorow

 

..............................

 

 
"Dźwięki czasu i przestrzeni"- grafika i fotografia Dariusza Chojnackiego

 

 

Dariusz Chojnacki rodził się 21 stycznia 1967 roku w Zakopanem. Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem w 1996 roku w Pracowniach Malarstwa prof. Adama Styki i Rysunku prof. Stanisława Góreckiego. W 2005 roku uzyskał stopień doktora sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Grafiki.
W latach 1998-2009 kierownik Działu Plastyki oraz szef “Galerii w Hallu” CKiS w Kaliszu. W latach 1998 – 2000 był wykładowcą w Instytucie Pedagogiczno-Artystycznym kaliskiej filii UAM w Poznaniu. W latach 2001 – 2002 był wykładowcą Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty na Studiach Podyplomowych w Gnieźnie.
Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawia grafikę, malarstwo, rysunek, fotografię. W 2008 roku założył Galerię D’ARTHOUSE. W 2009 był pomysłodawcą i organizatorem I Ogólnopolskich Spotkań „bliżej – SZTUKI –wokół” Kalisz 2009.
Od 2009 roku adiunkt w Instytucie Architektury Tekstyliów na Politechnice Łódzkiej. Od 2010 roku jest szefem Pracowni Grafiki w Instytucie Architektury Tekstyliów na Politechnice Łódzkiej. Od 2011 roku jest szefem specjalności Komunikacja Wizualna. W 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk pięknych w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

 

 

"Figuracje przestrzeni metafizycznej", linoryt, 2011 r.

 

Wernisaż wystawy: 23 stycznia b.r., godz. 18 00

Zobacz też:

http://www.calisia.pl/articles/dzwieki-czasu-i-przestrzeni-w-wiezy-cisnien

 

..............................

 

 
20 edycja konkursu fotograficznego "W obiektywie 2014"

Ośrodek Kultury Plastycznej  Wieża Ciśnień
zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym
W  OBIEKTYWIE ‘2014


Zasady uczestnictwa:

1.Konkurs ma charakter otwarty. Fotografie mogą
nadsyłać autorzy lub instytucje występujące w ich
imieniu. Do konkursu zapraszamy twórców
powyżej 16 roku życia.
2.Nadesłane prace mogą dokumentować lub mogą
być kreacją artystyczną wydarzeń kulturalnych,
politycznych, sportowych, życia codziennego,
mogą portretować ludzi, utrwalać przyrodę
i architekturę w roku 2014.
3. Minimalny format fotografii 21x30, maksymalny
100x70.
4.Prace (do pięciu sztuk)
oznaczone godłem ewentualnie tytułem,
prosimy nadsyłać bez oprawy.
5. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę
z godłem zawierającą kartę zgłoszenia.
6.Prace muszą dotrzeć do Ośrodka do 28 lutego
2015 roku. Data stempla pocztowego nie
ma  znaczenia.
7.Udział w konkursie jest bezpłatny.
8.Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za
zniszczenia lub zaginięcie prac przesyłanych
drogą pocztową.
9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa
nie będą brane pod uwagę.
10. Organizatorzy mogą wykorzystać zdjęcia do
popularyzacji konkursu i wystawy w mediach.
11. Wyboru fotografii na wystawę dokonuje
Organizator konkursu. Powołane przez Ośrodek
Jury dokonuje oceny prac, przyznając nagrody
i wyróżnienia
12. Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie
przechodzą na własność Organizatora. Pozostałe,
na życzenie autorów zostaną odesłane
za zaliczeniem pocztowym ( w kraju ).
13.Odczytanie werdyktu i rozdanie nagród odbędzie
się na wernisażu wystawy pokonkursowej
w marcu 2015  roku, o czym zawiadomimy
wszystkich uczestników konkursu drogą meilową.
Prosimy o podanie aktualnego adresu e-mail
na karcie zgłoszeniowej.

Prace prosimy przesyłać na adres:
Ośrodek Kultury Plastycznej  Wieża Ciśnień
ul. Górnośląska 66a
62-800 Kalisz
tel +48  62  766-43-40
www.wiezacisnien.kalisz.pl 
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Karta zgłoszenia:

http://zuzu102.w.interii.pl/kartazgloszenia.jpg..............................

 

 
"Demonstracja psychedeliczna" - malarstwo Tadeusza Wolańskiego

 

 

Patrząc na najnowsze obrazy Tadeusza Wolańskiego to pierwsze określenie przychodzące mi na myśl to słowo „erotyzm”. Mimo, że forma obrazów nie nawiązuje bezpośrednio do widocznych stref erogennych ludzkiego ciała to i tak jej ostateczny wyraz jest erotyczny.

Natomiast styl tych obrazów polegający na przesadnym rozbudowywaniu kształtów, ich deformacja i celowe dysonanse kolorystyczne przekraczające obserwacją realny świat można by było zdefiniować, jako ekspresjonizm. Znamy przykłady nieco podobnej sztuki np. niezwykle erotyczne, ekspresjonistyczne malarstwo Egona Schiele. U Schielego forma jest dramatycznie realistyczna, ponura i smutna. Tadeusz Wolański w swoim malarstwie epatuje erotyzmem, ale z niezwykłą radością życia. Jego erotyzm to tylko środek służący do przekazania prawd głębszych uniwersalnych mających odbiorcę optymistycznie nastrajać. Każe widzowi wyobrażać sobie ludzkie ciało, którego dokładnie nie pokazuje jest to bardziej sugestia niż próba odwzorowania. Sugeruje erotyczne zmagania, ale ich bezpośrednio nie pokazuje. Nie każe skupiać się na szczegółach anatomicznych, które są tutaj ledwie zaznaczone. Widzowie mają się domyślać symboliki erotycznej, której forma przez przeróżne modyfikacje ma rozbudzać ich wyobraźnię. A wszystko to jest emanacją radości życia, które autor kocha i w harmonii konsumuje. Można dojrzeć tu falstaffowskie poczucie humoru, które Tadeuszowi Wolańskiemu towarzyszy zawsze. Ta jego skłonność obracania wszystkiego w żart szczególnie jest widoczna, gdy czyta się tytuły obrazów. Np. „Radosna perystatyka francuskiego koguta” czy „Perwersyjne emocje rewolucjonisty”.

Próbując przeanalizować głębiej formę obrazów Tadeusza Wolańskiego narzuca się określenie „ruchliwość formy”. Jest to moim zdaniem zasadnicze określenie, które należy przypisać sztuce Tadeusza Wolańskiego a określenie to jest klamrą spinającą całą jego twórczość. W jego sztuce forma to wciąż atakujące się nawzajem rozedrgane sekwencje płaszczyzny obrazu, w których agresywność koloru to rozedrganie pogłębia. Jest tam wszystko i elementy budowania przestrzeni i podkreślenie płaskości pewnych elementów obrazu. Linia wydobywająca ostro określone kształty wzmożona kontrastem kolorystycznym i rozedrganie poprowadzona. Wybitnie podkreślona figuracja i defiguracja a także kompletna abstrakcja o proweniencji ekspresjonistycznej. Nie można tych obrazów zignorować, mimo, że w sztuce współczesnej funkcjonuje niewyobrażalna ilość artefaktów. Obrazy Tadeusza Wolańskiego są prawdziwie malarskie tak jak malarstwo pojmować się powinno. Jedno jest absolutnie pewne jest to sztuka w pełni oryginalna naznaczona wspaniałą osobowością artysty. Jest to twórczość wybitna.

Andrzej Nawrot


Wernisaż wystawy: 19 grudnia 2014 r., godz. 18


..............................


 
"Gołuchowskie impresje"- mędzynarodowe plenery malarskie w Gołuchowie 2005-2014

 

 

Od roku 2005 odbywają się w Gołuchowie plenery malarskie pod tytułem „Inspiracje Gołuchowskie”. W dziesięciu dotychczasowych edycjach tej imprezy uczestniczyło ponad 140 artystów z Polski, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Holandii, Słowacji i Litwy. Nie liczby są jednak najistotniejsze, by zrozumieć sens przedsięwzięcia, które odbywa się tu corocznie od 10 lat.

Sztukę wszak odbiera się sercem i duszą nie zaś matematyką... Owego serca i owej duszy z całą pewnością nie brakuje współtwórcą, animatorom i głównym sponsorom „Inspiracji” – Państwu Dorocie i Romualdowi Bartosikom. To ich zaangażowaniu, otwarciu na świat i ludzi, ich chęciom, marzeniom i, co tu ukrywać, ich możliwością zawdzięczamy fakt iż dziesiąty rok z rzędu artyści z różnych zakątków świata spotkali się w tym magicznym miejscu by tworzyć sztukę, ku uciesze odbiorcy. Bez cienia wątpliwości stwierdzam, że świat potrzebuje znacznie więcej „Bartosików”, nie tylko w charakterze Mecenasów Sztuki!!!

Kolekcja prac przedstawionych na tej wystawie jest tylko częścią zbiorów, które powstały w wyniku plenerów, jednak jest ona bardzo urozmaicona, zróżnicowana stylistycznie i warsztatowo. Oczywistym jest iż po tak dużej grupie twórców trudno oczekiwać jednolitej sztuki. Każdy z nich jest przedstawicielem swojej szkoły, która wykształciła w nim zasady tworzenia oraz artystyczno-estetyczne poglądy na naturę otaczającego nas świata. Dlatego też niezwykle interesującym jest efekt wspólnego tworzenia kilkunastu osób, obserwujących to samo otoczenie. Myślę, że dla każdego z uczestników pleneru, jest to ciekawe doświadczenie, dające im nowe wartości we własnej twórczości oraz w relacjach jakie zachodzą między tak niepospolitymi ludźmi jakimi są artyści. W tym kontekście, plener jest wartością samą w sobie dla każdego z jego uczestników.

Wolodymyr Czornobaj – organizator i komisarz plenerów

 

Zbigniew Bury, bez tytułu, 2013

 

Andrzej Słowik, "Piórko do piórka", 2006

 

Wolodymyr Czornobaj, "Słoneczny dzień w Gołuchowie", 2013

 

..............................

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 7 z 22