Home Aktualności|
AKTUALNOŚCI
"TRZY CZĘŚCI CAŁOŚCIi"- archiwalne fotografie z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku

 

 

Prezentowane na wystawie fotografie to druga już z kolei odsłona kolekcji negatywów pochodzących ze zbioru Aleksego Żaryna, które udostępniła nam jego żona Elżbieta. Tym razem postanowiliśmy skupić się na trzech sąsiadujących ze sobą placach: Świętego Józefa, Jana Pawła II i Jana Kilińskiego, które po mimo historycznego i urbanistycznego kontekstu w jakich powstawały, stanowią dziś przestrzeń wspólną. Stąd tytułowe “Trzy części całości”. Fotografie te powstały w latach 1956-58, a ich charakter: ekspozycja, sposób kadrowania oraz naniesione sygnatury pozwalają sądzić, że wykonano je z myślą o dalszym wykorzystaniu, najprawdopodobniej do celów dokumentacyjnych, bądź planistycznych. Być może była to jedna z pierwszych przymiarek do opracowania nowej urbanistycznej koncepcji rozwoju naszego miasta, do realizacji której przystąpiono już na początku lat sześćdziesiątych.

Wystawę ogladćc można od 12 maja 2015 r. w godzinach 9-18, w soboty 10-14.

 

..............................

 

 
20 edycja konkursu fotograficznego "W obiektywie 2014"

P R O T O K Ó Ł

Z POSIEDZENIA JURY

20 EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

W OBIEKTYWIE 2014

 

Z DNIA 12 MARCA 2015 ROKU

 

JURY W SKŁADZIE:

 

- prof. Piotr Chojnacki  /Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu /

- dr hab. Maciej Guźniczak / Uniwersytet im. A. Mickiewicza /

- art. fot. Stanisław Kulawiak

- prof. Grzegorz Ratajczyk /Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu /

 

oceniało 514 prace 84 autorów, kwalifikując na wystawę  prace  24  autorów. Spośród prac zakwalifikowanych jury przyznało dwie nagrody drugie oraz pięć równorzędnych wyróżnień.

 

II NAGRODA

Jakub Ochnio, Zgłobice

za zestaw prac „Awaryjniak”

 

II NAGRODA

Radosław Siekierzyński, Poznań

za zestaw prac : ”Kwitnąca łąka”, „Łąka i krzewy”,  „Łąka i chmury”,  „Łąka nad stawem”,

 

WYRÓŻNIENIA

 

Bartłomiej Busz, Ostrzeszów

za zestaw prac: „Wojna na Ukrainie”

 

Ewa Dytfeld, Ostrzeszów

za zestaw prac: „Cztery kąty”, Pomniki pamięci”

 

Marek Dytfeld, Ostrzeszów

za zestaw prac „Honorowy gość”

 

Joanna Buda, Kalisz

za zestaw prac: „Widoki Kalisza I, II, III”

 

Natalia Knycz, Kozy

za zestaw prac „Beton na płótnie”


Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy:

 

Teresa Cisło, Brzeźce

Kacper Ciesielski, Kalisz

Emilia Hertmann, Kalisz

Anna Jakubowska, Gdańsk

Agnieszka Jankowska, Konin

Marcin Kacprzak, Łódź

Anna Kowalczyk, Warszawa

Lidia Krzywoźniak, Kalisz

Henryk Maćkowiak, Gniezno

Tomasz Okoniewski, Korczyna

Sergiusz Różański, Kalisz

Rafał Saganowski, Opatówek

Martyna Stapińska, Targowiska

Anna Szumigaj-Badziak, Tuszyn

Władysław Wałaszyński, Kalisz

Krzysztof Zielonka, Kalisz

Daniel Życiński, Doruchów

 

..............................


 
"Czterech obiektywnych"- wystawa jurorów konkursu fotograficznego "W obiektywie"

 

 

Piotr Chojnacki, rocznik 1958. Od 1996 roku pracuje
w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Profesor w Katedrze Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Kierownik IV Pracowni Fotografii. Swoje prace prezentował na kilkunastu wystawach indywidualnych oraz kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Jest autorem kilkuset fotografii do projektów okładek kilku serii wydawniczych. Jest autorem tekstów o fotografii, licznych referatów i wykładów na sympozjach, spotkaniach oraz warsztatach. Opublikował parć tysięcy fotografii w księżach i albumach. Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich oraz prac doktorskich a także recenzent w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Maciej Guźniczak urodził się w 1967 roku w Kaliszu. Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Wychowania Plastycznego w Kaliszu. Dyplom artystyczny uzyskał w Pracowni Grafiki Warsztatowej w 1992 roku. Jest adiunktem, pełni funkcję kierownika Pracowni Grafiki Warsztatowej Zakładu Edukacji Plastycznej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu. Doktorat uzyskał na Wydziale Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w 2006 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów w 2014 roku. Zajmuje się grafiką warsztatową, interesuje projektowaniem graficznym i fotografią. Jest autorem 21 wystaw indywidualnych, uczestnikiem kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, Norwegii, Holandii, Belgii, Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Białorusi, Japonii, Turcji, USA.

Stanisław Kulawiak, rocznik 1954 r. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Bobrownikach nad Prosną i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie w latach 1973-1979 studiował na Wydziale Elektrycznym AGH w Krakowie. Fotografią zajmuje się od roku 1974, najpierw prowadził Studencką Agencję Fotograficzną, a dwa lata później wspólnie z przyjaciółmi założył Grupę Twórczą SEM i Jaszczurową Galerię Fotografii. W roku 1980 został członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. W latach 19831989 współpracował z Teatrem im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, a w latach 19931999 pracował dla firmy Country Line w Niemczech. Od 1999 roku jest współwłaścicielem Oficyny Wydawniczej KULAWIAK. Autor wielu wystaw i publikacji, interesuje się edytorstwem i drukiem.

Grzegorz Ratajczyk, studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, na wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, kierunek Malarstwo w latach 1980-85. Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa w pracowni prof. N. Skupniewicza. Stypendium M. Dokowicz w 1986. Od 1985 r. zatrudniony w Akademii Sztuk Pięknych na stanowisku asystenta: W 1993 kwalifikacja I stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplinie artystycznej malarstwo. W 2005 stopień doktora habilitowanego w ASP w Poznaniu. W 2007 stopień profesora ASP w Poznaniu. Od 2011 kierownik XIII Pracowni Malarstwa na Wydziale Malarstwa. W 2014 tytuł profesora zwyczajnego.

Zobacz też:

http://www.calisia.pl/articles/czterech-obiektywnych-jurorow

 

..............................

 

 
"Dźwięki czasu i przestrzeni"- grafika i fotografia Dariusza Chojnackiego

 

 

Dariusz Chojnacki rodził się 21 stycznia 1967 roku w Zakopanem. Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem w 1996 roku w Pracowniach Malarstwa prof. Adama Styki i Rysunku prof. Stanisława Góreckiego. W 2005 roku uzyskał stopień doktora sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Grafiki.
W latach 1998-2009 kierownik Działu Plastyki oraz szef “Galerii w Hallu” CKiS w Kaliszu. W latach 1998 – 2000 był wykładowcą w Instytucie Pedagogiczno-Artystycznym kaliskiej filii UAM w Poznaniu. W latach 2001 – 2002 był wykładowcą Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty na Studiach Podyplomowych w Gnieźnie.
Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Uprawia grafikę, malarstwo, rysunek, fotografię. W 2008 roku założył Galerię D’ARTHOUSE. W 2009 był pomysłodawcą i organizatorem I Ogólnopolskich Spotkań „bliżej – SZTUKI –wokół” Kalisz 2009.
Od 2009 roku adiunkt w Instytucie Architektury Tekstyliów na Politechnice Łódzkiej. Od 2010 roku jest szefem Pracowni Grafiki w Instytucie Architektury Tekstyliów na Politechnice Łódzkiej. Od 2011 roku jest szefem specjalności Komunikacja Wizualna. W 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk pięknych w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

 

 

"Figuracje przestrzeni metafizycznej", linoryt, 2011 r.

 

Wernisaż wystawy: 23 stycznia b.r., godz. 18 00

Zobacz też:

http://www.calisia.pl/articles/dzwieki-czasu-i-przestrzeni-w-wiezy-cisnien

 

..............................

 

 
20 edycja konkursu fotograficznego "W obiektywie 2014"

Ośrodek Kultury Plastycznej  Wieża Ciśnień
zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym
W  OBIEKTYWIE ‘2014


Zasady uczestnictwa:

1.Konkurs ma charakter otwarty. Fotografie mogą
nadsyłać autorzy lub instytucje występujące w ich
imieniu. Do konkursu zapraszamy twórców
powyżej 16 roku życia.
2.Nadesłane prace mogą dokumentować lub mogą
być kreacją artystyczną wydarzeń kulturalnych,
politycznych, sportowych, życia codziennego,
mogą portretować ludzi, utrwalać przyrodę
i architekturę w roku 2014.
3. Minimalny format fotografii 21x30, maksymalny
100x70.
4.Prace (do pięciu sztuk)
oznaczone godłem ewentualnie tytułem,
prosimy nadsyłać bez oprawy.
5. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę
z godłem zawierającą kartę zgłoszenia.
6.Prace muszą dotrzeć do Ośrodka do 28 lutego
2015 roku. Data stempla pocztowego nie
ma  znaczenia.
7.Udział w konkursie jest bezpłatny.
8.Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za
zniszczenia lub zaginięcie prac przesyłanych
drogą pocztową.
9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa
nie będą brane pod uwagę.
10. Organizatorzy mogą wykorzystać zdjęcia do
popularyzacji konkursu i wystawy w mediach.
11. Wyboru fotografii na wystawę dokonuje
Organizator konkursu. Powołane przez Ośrodek
Jury dokonuje oceny prac, przyznając nagrody
i wyróżnienia
12. Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie
przechodzą na własność Organizatora. Pozostałe,
na życzenie autorów zostaną odesłane
za zaliczeniem pocztowym ( w kraju ).
13.Odczytanie werdyktu i rozdanie nagród odbędzie
się na wernisażu wystawy pokonkursowej
w marcu 2015  roku, o czym zawiadomimy
wszystkich uczestników konkursu drogą meilową.
Prosimy o podanie aktualnego adresu e-mail
na karcie zgłoszeniowej.

Prace prosimy przesyłać na adres:
Ośrodek Kultury Plastycznej  Wieża Ciśnień
ul. Górnośląska 66a
62-800 Kalisz
tel +48  62  766-43-40
www.wiezacisnien.kalisz.pl 
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Karta zgłoszenia:

http://zuzu102.w.interii.pl/kartazgloszenia.jpg..............................

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 7 z 23