Aktualności

Najnowsze informacje

„Staroobrzędowcy - religia niewymarła” Kolektyw Lux

1920x1080 Obszar roboczy 1lux

Nie zwalniamy! 1 września o godz. 18:30 zaprosimy Państwa na otwarcie wystawy Kolektywu Lux "Staroobrzędowcy - religia niewymarła". Kolektyw w składzie Emilia Pluta, Marcin Dąbrowski i Jerzy Machajek to grupa fotograficzna, która powstała z potrzeby poruszania istotnych tematów społecznych. Prezentowane na ekspozycji fotografie ukażą codzienność i życie społeczności hermetycznej grupy staroobrzędowców w XXI wieku.

Staroobrzędowcami nazywano tych wyznawców prawosławia, którzy
sprzeciwili się zaproponowanym w 1654 roku przez patriarchę Nikona reformom, przeprowadzanym w Cerkwi prawosławnej do 1657 roku przy bardzo silnej aprobacie ówczesnego cara, Aleksego I, który był pod dużym wpływem prądów reformatorskich.

Krzysztof Snarski, Staroobrzędowcy. Historia, wiara, tradycja, Kielce, 2019 r.